Modernizare de 3,5 mil. lei la o școală profesională din județ

Modernizare de 3,5 mil. lei la o școală profesională din județ

Școala Profesională din Târlișua va intra în curând în reabilitare. Licitația pentru atribuirea lucrărilor s-a încheiat, iar compania Drosera Comserv a contractat lucrările după ce a licitat cu 3,44 mil. lei. 

În clădire sunt 9 săli de clasa, laborator de biologie, laborator de chimie, bibliotecă, atelier mecanic, spații de circulație, grupuri sanitare și spații administrative, spații tehnice. Numărul, suprafața și dotarea spațiilor existente este insuficientă pentru numărul elevilor care urmează cursurile școlii. Nu există suficiente săli de clasă și laboratoare, unitatea nu dispune de o sală de festivități, atelierul școlii este mic și slab dotat, grupurile sanitare sunt insuficiente. Insuficiența spațiilor și dotărilor din cadrul școlii afectează negativ întreg procesul de învățământ și pe toți cei 228 de elevi.

“Se va realiza revizia instalațiilor, adaptarea clădirii la normele PSI în vigoare, realizarea unor grupuri sanitare suplimentare și recompartimentarea celor existente, inclusiv un grup sanitar special amenajat pentru persoane cu dizabilități locomotorii, refacerea trotuarului perimetral, refacerea hidroizolațiilor, reabilitarea termică, schimbarea finisajelor interioare, refacerae instalațiilor electrice, termice și sanitare”, scrie în proiect.

Acest proiect își propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă învatamântul și anume insuficiența unitătțlor de învățământ dotate la standarde moderne care să asigure accesul la un proces educațional de calitate.

Termenul de finalizare al proiectului de modernizare este de 36 de luni de la data semnării contractului.

 

 

Categories: Local

About Author