Piramida de finanţare (I)- de Iulius Dumitru, managing director IDEAS

Piramida de finanţare (I)- de Iulius Dumitru, managing director IDEAS

Cea mai mare problemă cu care se confruntă antreprenorii în zilele noastre este lipsa resurselor financiare, a banilor. Fără bani, nicio companie, fie ea mică, mijlocie sau mare, nu funcţionează.

Totuși, banii nu sunt chiar atât de greu de găsit. Sume enorme de bani sunt disponibile pentru cei ce ştiu unde şi mai ales cum să caute. Secretul constă în identificarea surselor de bani disponibile și în aplicarea corectă a metodei de finanțare pe care o vom expune în continuare, care ține seama de stadiul de dezvoltare în care se află organizația care caută finanțare.

Finanţarea unei afaceri nu este o activitate izolată, o întâmplare fericită, ci este un proces care trebuie să se desfăşoare continuu. De asemenea, acest proces necesită timp, în medie între 3 şi 6 luni. Este nevoie de timp pentru a identifica sursele cele mai potrivite de bani, dar şi pentru a pregăti materialele de prezentare necesare atragerii banilor.

Imaginea de mai jos vă prezintă piramida de finanţare – mesajul esenţial al acesteia este că anumite surse de finanţare sunt foarte greu de atras (precum investiţiile instituţionale de capital) în timp ce alte forme de capital (precum creditarea pe card de plată, inclusă în categoria “împrumuturi rapide”) sunt în general foarte uşor de atras. Şi mai important, considerăm, este faptul că foarte multe companii nu reuşesc să îşi atragă fondurile necesare deoarece se orientează către modalităţi de finanţare inadecvate stadiului de dezvoltare în care se află (care sunt, tipic, şi cel mai greu de atras).

 

 

 

Modul optim de finanţare a unei afaceri presupune abordarea piramidei de finanţare pornind de la baza ei – de la sursele cele mai uşor de atras. Fondurile astfel atrase vor constitui o primă formă de protecţie contra riscurilor.

Un alt aspect important este faptul ca finanţările se obţin fracţionat, în mai multe runde.

Capitalul necesar unei afaceri nu se obţine în prima zi, într-o singură tranşă. De cele mai multe ori, se atrage o anumită sumă de bani necesară atingerii unor prime obiective. Ulterior, afacerea se dezvoltă cu ajutorul următoarelor runde de finanţare.

Un aspect important este abordarea diferitelor surse de finanțare în paralel, în funcție de stadiul de dezvoltare în care se află organizația dvs.

Pentru a clarifica : sursele de finanţare de la vârful piramidei nu sunt doar dificil de atras – acestea sunt aproape imposibil de fi accesat, atât timp cât primele obiective de dezvoltare nu au fost atinse. În consecinţă, urmărirea atragerii acestor gen de fonduri este nerecomandabilă la începutul afacerii ; strategia optimă de dezvoltare o reprezintă atragerea unor sume mai reduse, dar mai accesibile, care vor permite realizarea unor prime obiective – fapt ce va permite ulterior atragerea de noi surse şi posibilitatea atingerii de noi obiective.

Cele trei tipuri principale de capital

Există trei tipuri principale de capital care pot fi accesate de către antreprenori :

  • Finanțare prin credit – necesită garanții, se plătește dobândă, este rambursabilă.
  • Finanțare prin capital propriu sau atras – nu necesită garanții, nu este rambursabilă, nu se plătește dobândă, dar se cedează părți din companie.
  • Finanțare alternativă – îmbină cele două tipuri de capital de mai sus în mod creativ. Exemple : Titluri convertibile în acțiuni – credite acordate unei organizații, care sunt transformate la un moment dat în acțiuni. Granturile sau finanțarea nerambursabilă este de asemenea o formă alternativă de finanțare.

Prezentăm în continuare cele zece tipuri de surse de finanţare aferente piramidei de finanţare.

  1. Împrumuturi rapide

Această categorie de surse de finanţare include cardurile de credit şi overdraftul (descoperitul de cont). Acestea se afla la baza piramidei, întrucât sunt cele mai accesibile surse de finanţare. Există multe exemple de antreprenori care au reuşit să atragă, prin intermediul cardurilor de credit, sume de ordinul zecilor de mii de EUR, în termen de câteva luni. Având în vedere faptul că istoricul de creditare este factorul cel mai important în luarea deciziei de acordare a unui credit nou (iar facilităţile de credit pe card reprezintă o formă de credit), este de aşteptat din partea instituţiilor financiare o verificare minuţioasă a acestor date; în cazul în care există probleme,  se recomandă rezolvarea cât mai operativă a acestora.

Tot în această categorie intră și împrumuturile obținute de la familie, prieteni și mici investitori (în engleză Family-Friends-Fools).

Cardurile de credit

Cardurile de credit reprezintă modalitatea cea mai uşoară de obţinere a unui credit pentru o afacere. Deşi procesul de obţinere a acestor fonduri este relativ simplu şi facil, este necesar de avut în vedere faptul că ratele de dobândă aferente acestor instrumente sunt în general foarte ridicate. Cu toate acestea, există foarte multe companii de succes care şi-au finanţat activitatea prin această modalitate.

Exemplele cele mai cunoscute sunt cele ale fondatorilor companiei Google, Larry Page şi Sergey Brin, care şi-au utilizat la maxim cardurile de credit pentru a achiziţiona echipamente de calcul şi de birou, construind astfel primul lor centru de date într-un dormitor. Un alt exemplu este cel al fondatorului “Under Armour”, Kevin Plank, care a contractat credite în valoare de 40.000$, folosind cinci carduri de credit pentru aceasta.

În afara cazului în care administraţi o afacere care în care încasările survin curând după plăţi (precum în domeniul consultanţei în afaceri, unde colaboratorii pot fi plătiţi cu aproximativ o lună înainte de încasarea sumelor de la beneficiari), se recomandă utilizarea cu precauţie a cardurilor de credit. O altă utilizare posibilă a acestora o reprezintă acoperirea unor nevoi critice pe termen scurt – de exemplu, plata salariilor în cazul în care încasările de la un client se află încă pe circuitul de plată.

Overdraft (Descoperitul de cont)

Overdraftul este similar cardului de credit, cu excepţia faptului că suma utilizată trebuie rambursată până la sfârşitul lunii. Aceste instrumente de plată sunt ideale pentru achiziţia de mobilă, echipamente şi alte bunuri similare. Similar opţiunii anterioare, overdraftul este adecvat pentru afaceri în care durata dintre plăţi şi încasări este de sub 30 de zile (de exemplu, se fac plăţi pentru publicitate, şi în termen de 30 de zile, se încasează sume de la clienţi). Multe lanţuri de magazine oferă şi alte modalităţi de plată, care vor fi discutate mai pe larg ulterior.

Family-Friends-Fools (3Fs)

Împrumuturi obținute de la familie, prieteni și mici investitori, adică acei ”nebuni” care cred în tine și în afacerea ta. Sumele împrumutate pornesc de la 5.000 de dolari, ajung până la maximum 50.000 de dolari și sunt solicitate în stadiul incipient de dezvoltare a organizației (pre-seed și seed) : crearea propriu-zisă și demararea activității. În stadiile următoare de dezvoltare ale organizației, împrumuturile obținute acum se pot converti în acțiuni.

  1. Crowdfunding sau finanțarea participativă

Una dintre formele cele mai moderne și creative de finanţare a unei afaceri o reprezintă modelul “crowdfunding”: contribuţii financiare oferite de către investitori online, sponsori, sau donatori, unor iniţiative comerciale sau non-profit. Există trei categorii principale :

  • Donaţii, acte de binefacere, sponsorizări – în aceste cazuri, investitorii nu aşteaptă venituri în urma colaborării;
  • Împrumuturi;
  • Investiţii realizate în schimbul unui pachet de acţiuni, sau a unei părţi din profit/venituri.

Finanţările de tip crowdfunding sunt o modalitate inovatoare prin care întreprinzătorii şi organizaţiile non-profit pot strânge capitalul necesar pentru diverse iniţiative, cu sprijinul unui grup de suport. Numărul de investitori implicaţi în aceste operaţiuni poate fi de câteva zeci, sute sau chiar mii de persoane, fiecare dintre acestea contribuind putând contribui sume de ordinul zecilor sau sutelor de EUR, de la caz la caz.

Această metodă, atunci când este implementată în modul recomandat de noi, se bazează pe recompensarea donatorilor, în diferite moduri : scrisori de mulţumire, dedicarea/numirea unor linii de produse după numele celor mai importanţi donatori, premierea unor donatori cu diferite cantităţi de produse, etc.

Sumele care se pot atrage prin crowdfunding diferă de la caz la caz: de la câteva mii de euro, până la sute de mii de euro (sau chiar milioane – în cazul companiei Pebble). Perioada de timp necesară pentru organizarea unei astfel de acţiuni este, de obicei, de 90 de zile.

În cadrul etapei de pregătire, este necesară constituirea contului bancar dedicat pentru crowdfunding, filmarea unui material video promoţional şi a altor materiale publicitare.

3. Finanţarea creativă

Prezentăm în continuare mai multe modalităţi de finanţare creativă care au fost folosite în mii de cazuri. Multe din aceste modele nu sunt foarte competitive pe piaţă, de aceea acest capitol a fost poziţionat la baza piramidei de finanţare. Unele abordări pot fi potrivite pentru afacerea dumneavoastră, altele nu – vă invităm să le consultaţi şi să decideţi care v-ar putea fi de ajutor.

Concursuri şi premii

Multe companii de succes şi-au început activitatea în acest mod. De exemplu, Mike Cassidy a finanţat compania Stylus Innovation câştigând 125.000 USD în cadrul unei competiţii de planuri de afaceri organizate de M.I.T., şi a vândut ulterior compania pentru 13 milioane USD. Un alt exemplu este al platformei de management financiar Mint, care a fost premiată în cadrul concursului realizat de TechCrunch. Vă încurajăm să căutaţi în mod activ concursuri sau alte evenimente care pot oferi premii pentru planuri de afaceri. Start-up-uri.

Donaţii

Deşi pare părea greu de crezut, donaţiile au finanţat multe companii comerciale. Cazul cel mai notabil este cel al portalului Wikipedia, care a colectat până în prezent milioane de dolari. Peter Cooper, fondatorul companiei FeedDigest, a solicitat clienţilor săi, prin intermediul unei aplicaţii PayPal, să susţină financiar site-ul său de internet. Sumele astfel strânse au permis companiei să se dezvolte în continuare, până în momentul în care a atras atenţia unui angel investor, care a contribuit cu 100.000 USD.

Donaţiile sunt diferite de crowdfunding, care a fost discutat anterior, întrucât în cazul din urmă recompensa pentru sprijinul financiar este acordată sub formă de premii.

Cedarea unei poziţii minoritare în firmă

Atragerea unui nou asociat este de multe ori o modalitate excelentă de finanţare a unei afaceri, mai ales în cazurile în care noul asociat deţine, sau are acces, la noi surse de finanţare. O reţinere (întemeiată) a întreprinzătorilor se referă la situaţia în care noul proprietar va deţine, nominal, mai mult capital social (va deţine o cotă parte mai mare în societate decât deţine proprietarul actual). Pentru aceste situaţii, se poate negocia păstrarea poziţiei dominante în firmă a proprietarului actual (a întreprinzătorului) – datorită faptului că el a contribuit cu ideea de afaceri , timp, efort, cercetarea pieţei, întocmirea planului de afaceri, etc. În acest punct al dezvoltării companiei, afacerea este mult mai valoroasă decât o simplă idee de afaceri. În funcţie de rezultatul negocierii, noul partener în firmă poate contribui cu aport la capitalul de lucru, dar proprietarul şi managerul afacerii rămâne întreprinzătorul.

Incubatoarele/Acceleratoarele de afaceri

Dezvoltarea unui mediul favorabil, sustenabil, sprijin pentru companiile rezidente să se dezvolte şi să devină competitive pe piaţă reprezintă scopul esenţial al unui incubator. Serviciile furnizate de către incubatoarele de afaceri sunt servicii de consultanţă, de închiriere spaţii pentru birouri, servicii de pază şi protecţie, training, acces la utilităţi (electricitate, energie termică, apă, gaz), servicii de telecomunicaţii (telefon, fax, e-mail, internet), servicii administrative. O companie poate sta într-un incubator până la 3 ani.

Acceleratoarele de afaceri contribuie cu sume cuprinse între 50.000 – 250.000 dolari, în schimbul cedării a unei cote de 6-8% din afacere. Timpul petrecut de companie într-un accelerator nu depășește 6 luni, după care afacerea intră într-un stadiu superior de dezvoltare.

Consultanța

Se pot genera fonduri rapid prin oferirea de servicii de consultanță, care în plus contribuie la atragerea de noi clienți sau la consolidarea relațiilor cu clienții existenți.

Pre-vânzarea sau vânzarea în avans

Clienții potențiali finanțează în avans achiziția de bunuri sau servicii, prin oferirea unui discount.

Finanțare oferită de către vânzător (Seller Financing)

Există posibilitatea achiziției unei companii prin folosirea parțială a finanțării oferite de către vănzătorul (proprietarul) afacerii, prin oferirea unei dobânzi mai mari decât cea oferită de bănci.

Achiziția unei companii aflate în faliment

Poartă numele de asset stripping, adică se achiziționează la un preț mic întraga afacere, după care activele care nu interesează sunt vândute bucată cu bucată. Este un proces destul de complex, care necesită asistență specializată.

Vânzarea de active

Activele care nu mai interesează afacerea principală pot fi vândute pentru a finanța restul afacerii.

Leasing

În loc să fie cumpărate, echipamentele sunt achiziționate în leasing.

Barter

Afacerea dvs. va produce în mod inevitabil un produs sau serviciu și / sau va oferi clienților dvs. o valoare reală. i, chiar dacă produsul sau serviciul dvs. nu este încă dezvoltat, aveți cunoștințe care sunt valoroase pentru o altă companie. Așadar, veți oferi produsele/serviciile dvs în schimbul produselor/serviciilor de care aveți nevoie.

4. Credite sociale

Numite și forme de creditare de la persoană la persoană (P2P Lending), adică obținerea de credite de la alte persoane fizice fără intermediul băncilor. Există o rețea special pregătită pentru astfel de credite.

5. Operațiuni financiare

Factoringul – vânzarea creanțelor unui terț cu un discount. Sunt anumite criterii de calificare, în funcție de riscul afacerii și al zonei geografice unde se desfășoară afacerea.

Asigurarea de viață – polița de asigurare poate fi folosită pentru garantarea de împrumuturi.

Cluburile de investiții – Un club de investiții este un grup de persoane care se întâlnește în mod regulat în scopul de a investi bani. De regulă, cluburile de investiții investesc în acțiuni publice. Cu toate acestea, ocazional, aceste cluburi vor oferi finanțare și unor companii private nelistate.

Finanțare pe bază de venituri/cifră de afaceri sau Royalty Based Financing (RBF) – Investitorul acordă capital societății în schimbul unui mic procent din cifra de afaceri. În loc de un împrumut bancar obișnuit, care impune organizației să plătească o dobândă fixă, un împrumut bazat pe venit/cifră de afaceri primește un procent din venituri într-o anumită perioadă de timp, permițând fluctuațiile plăților “dobânzilor” atunci când o companie în creștere are fluxuri de numerar inconsistente sau cu venituri neregulate sau sezoniere. Așadar, plățile sunt ajustate în funcție de veniturile pe care organizația le are în fiecare lună. Contractul de finanțare durează până când investitorul recuperează întreaga sumă investită plus dobânda.

Va urma!

 

Iulius Dumitru este fondator și Managing Director al www.ideas.ro, companie specializată în atragerea de finanțări private de tip angel, venture capital precum și fuziuni și achiziții pentru IMM. Oferă servicii de strategie financiară, fiind reprezentantul în Romania al unor fonduri de investiții globale.

Categorii Business in top, Opinie

Despre autor