A început licitația pentru Dispensarul Medical din Prundu Bârgăului, o investiție de peste 3 mil. lei

A început licitația pentru Dispensarul Medical din Prundu Bârgăului, o investiție de peste 3 mil. lei
Comuna Prundu Bârgăului a scos la licitație proiectarea și construirea unui Dispensar Medical, o investiție de peste 3 milioane lei, finanțată prin PNDL. Ofertele trebuie depuse prin SEAP, până în data de 18 mai 2018.
Suma totală estimată a lucrărilor este de 3.022.817,9 lei fără TVA. Ofertanții vor constitui o garanție de participare în cuantum de 30.228,17 lei, iar garanția de bună execuție pentru ofertantul declarat câștigător va fi de 10% din valoarea contractului fără TVA. Data limită de evaluare a ofertelor va fi 31 august 2018, iar criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut. “Perioada de execuție a lucrărilor, în funcție de resursele autorității contractante, este de maxim 19 luni. În acest sens autoritatea contractantă va emite ordine de începere și de suspendare a execuției lucrărilor, în funcție de existența resurselor financiare. Executantul este obligat să înceapă/reînceapă execuția de lucrări în termen de maxim 3 (trei) zile de la primirea ordinului de începere/reîncepere a lucrărilor. Perioada de elaborare a proiectului tehnic este de 3 luni de la emiterea ordinului de începere a prestarii servicilor. Propunerea tehnica ve cuprinde expres angajamente in acest sens.”, se solicită în caietul de sarcini.
Construirea unui Dispensar Medical în comună este unul dintre proiectele importante asumate de primarul Doru Crișan.
Categories: Local

About Author