Acționarii COMELF au votat plata a 6,1 milioane lei pentru a stinge dosarul de la ANAF

Acționarii COMELF au votat plata a 6,1 milioane lei pentru a stinge dosarul de la ANAF

Acționarii COMELF SA au decis azi să suplimenteze limita de creditare a companiei la 8 milioane de euro pentru susținerea activității operaționale și să transfere 6.096.670 lei în Trezorerie în vederea acoperirii sumei stabilite potrivit raportului de constatare întocmit de către inspectorii antifraudă ANAF – Tg. Mureș la data de 09.09.2015, în baza unei înțelegeri cu procurorul de caz.

AGA extraordinară s-a întrunit în data de 04 ianuarie 2018, la prima convocare, la sediul Uzinsider S.A., din București, Bulevardul Carol I, nr. 12. La ședință au fost prezenți acționari ce dețineau, la data de referință din 27.12.2017, o pondere de 81,0856%din capitalul social. Fără probleme, ei au aprobat suplimentarea limitei de creditare stabilită prin hotărârea AGOA nr.55/21.04.2017, până la suma de 8.000.000 euro și au acordat competență privind angajarea produselor bancare directorului general și directorului economic al societății. La punctul doi de pe ordinea de zi, acționarii au aprobat alimentarea în completare a contului bancar al Comelf S.A. deschis la ING Bistrița, până la nivelul sumei de 6.096.670 lei, în scopul eliberării de sub sechestru a imobilului hală FUET (carte funciară nr. 54717, nr. topo 8118/1/2). În al treilea rând, acționarii au votat transferul sumei de 6.096.670 lei din contul Comelf S.A. deschis la ING Bistrița în contul deschis la Trezoreria statului, în vederea acoperirii sumei stabilite potrivit raportului de constatare întocmit de către inspectorii antifraudă ANAF – Tg. Mureș la data de 09.09.2015, în baza unei înțelegeri cu procurorul de caz.

Directorul general al companiei, Gheorghe Cenușă, a fost împuternicit să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA la ORC Bistrița-Năsăud, publicarea ei în Monitorul Oficial și semnarea Raportului privind desfășurarea ședinței.

Categories: Local

About Author