Acționarii TERAPLAST își dau dividende de 10 mil. lei și cresc capitalul social cu cca. 25%  

Acționarii TERAPLAST își dau dividende de 10 mil. lei și cresc capitalul social cu cca. 25%   

Consiliul de Administrație al companiei TERAPLAST SA a convocat două Adunări Generale ale Acționarilor (AGA) – una ordinară și alta extraordinară – în aceeași zi, 27 aprilie 2018, la distanță de 30 de minute una de alta.

Printre altele, în AGA ordinară, vor fi supuse spre aprobare: repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 (total 14,1 milioane lei, din care cca. 10 milioane vor fi dividende); Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2018; Programul de Investiții pentru anul în curs; stabilirea remunerației membrilor CA pentru acest an.

În AGA extraordinară, capitalul social al societății va fi majorat cu maxim 21.450.000 lei, până la valoarea maximă de 107.141.097 lei, prin încorporarea rezervelor constituite în anii anteriori. Acțiunile nou emise vor fi distribuite gratuit tuturor acționarilor companiei, pe formula: o acțiune nouă, la 4 acțiuni deținute. În plus, limita de îndatorare a companiei va fi urcată la valoarea totală de 185 milioane lei.

Cu o tradiţie de 120 de ani, grupul TeraPlast, format în jurul companiei-mamă Teraplast SA,  este în prezent cel mai mare procesator de PVC din România şi unul dintre cei mai importanţi producători de materiale pentru piaţa construcţiilor şi instalaţiilor. Acționar principal este clujeanul Dorel Goia.

Categories: Business in top

About Author