ANAF vinde autoutilitare și utilaje de 500.000 lei

ANAF vinde autoutilitare și utilaje de 500.000 lei

Finanțele bistrițene scot la vânzare mai multe autoutilitare și utilaje în valoare de aproape 500.000 lei. Vânzarea va avea loc în 4 aprilie.

ANAF a publicat un anunț de licitație pentru mai multe bunuri confiscate de la cei care au datorii la bugetul de stat. Spre vânzare sunt scoase: autoutilitară IVECO – 53.881 lei, autoutilitară DAF – 99.304 lei, autoutilitară MAN – 71.253 lei, semiremorcă Lamberet – 30.886 lei, excavator Liebehrr – 98.183 lei și utilaj Hanomag – 71.174 lei.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO93TREZ1015067XXX008375, deschis la Trezoreria municipiului Bistriţa;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de

Categories: Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*