Anunț începere proces de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului

Anunț începere proces de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului

Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Șieului, cu sediul în localitatea Bistrița, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrița Năsăud, anunță începerea procesului de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.


Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, la sediul Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului din localitatea Bistrița, Str. Aleea Jupiter, nr. 2 , jud. Bistrița Năsăud și, va consta în depunerea de către persoanele interesate a unui dosar de candidatură până
cel târziu în data de 28.05.2021 orele 13.00, la sediul Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului RA, precum şi în format electronic, pe adresa os_sieu@yahoo.com.


Detalii privind conținutul dosarului, cerințele și criteriile de evaluare sunt publicate pe site-ul http://www.osvaleasieului.ro/ iar relații pot fi obținute la telefon 0263 / 217.813, persoana de contact, ec. Lechințan Diana.

Categories: Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*