BERD suportă 70% din cheltuielile pe consultanță ale companiilor. O firmă din Bistrița, acreditată să ajute antreprenorii

BERD suportă 70% din cheltuielile pe consultanță ale companiilor. O firmă din Bistrița, acreditată să ajute antreprenorii

Compania Professional Consulting IDEA SRL, administrată de Iulius Dumitru, fostul manager al Parcului Industrial Bistrița, a fost acreditată de BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) pentru a asigura consultanță într-un program de finanțare pentru firmele mici și mijlocii.

BERD derulează în fiecare an un program prin care alocă fonduri nerambursabile firmelor care au nevoie de consultanță în diverse compartimente, cum ar fi: strategia de business, marketing, management financiar, dezvoltare organizațională, etc. Companiile înscrise în acest program vor primi înapoi 70% din sumele cheltuite pe consultanță. Specialiștii de la IDEA vor coordona tot acest proces și vor asigura serviciile de consultanță dorite.

“Fie că este vorba despre un nou website, un sistem de management al calităţii, o strategie de marketing sau chiar pregătirea companiei pentru finanțare, lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a configura proiectul optim care să corespundă necesităţilor dumneavoastră. Apoi vă sprijinim pe parcursul întregului proces, valorificând anii de experienţă acumulaţi pentru a ne asigura că proiectul produce cele mai bune rezultate. Veți primi până la 70% din valoarea proiectului de consultanță sub formă de finanțare nerambursabilă” susține Iulius Dumitru, administratorul IDEA.

Criteriile de eligibilitate pentru companii:

 • Dimensiune: Cifră de afaceri anuală de maximum 50 milioane de euro sau total al activului bilanţier mai mic de 43 milioane de euro. De regulă, lucrăm cu întreprinderi cu mai puţin de 250 de angajaţi.
 • Acţionariat: Lucrăm cu societăţi private deţinute de cetăţeni români.
 • Experienţă: Lucrăm aproape în exclusivitate cu societăţi aflate în activitate de peste doi ani.
 • Sector de activitate: Lucrăm cu societăţi din aproape toate sectoarele şi domeniile de activitate. NU putem lucra cu societăţi care desfăşoară activităţi militare sau în domeniul producţiei de echipament militar, din industria tutunului, din domeniul jocurilor de noroc sau al serviciilor financiare.
 • Integritate: Dorim ca societăţile cu care lucrăm să se conformeze unor standarde ridicate de integritate. Nu colaborăm cu societăţi care au fost sau sunt implicate în litigii care ar putea afecta implementarea proiectului.

Serviciile de consultanță pe care le oferă IDEA acoperă următoarele domenii:

 • Strategie: planificare strategică, planificarea afacerii, studii de fezabilitate, planificare și analiză financiară, căutare parteneri de afaceri.
 • Marketing: managementul vânzărilor, cercetare de piață, strategie de marketing, branding și promovare, e-marketing (web development, web design).
 • Organizare: dezvoltare organizațională, managementul resurseror umane.
 • Operaţiuni: reorganizarea (re-engineering) proceselor, managementul aprovizionării.
 • Sisteme informatice: sisteme specific industriei, sisteme de management al documentelor, sisteme informatice de management corporative.
 • Studii tehnice: optimizarea producției, planificare arhitecturală/design, infrastructură/planificarea utilităților/design.
 • Introducerea sistemelor de management: sisteme de management al calității, sisteme de management al siguranței alimentelor, sisteme de management al sănătății și securității muncii, siguranța produsului.
 • Management financiar: pregătirea companiilor pentru finanțare.
 • Eficienţă energetică: auditări energetice/certificări și evaluări, sisteme de management energetic, studii tehnice de eficiență energetică, energie regenerabilă.
 • Protecţia mediului: audit de mediu/evaluarea impactului, sisteme de management de mediu, studii tehnice de mediu.

Etapele de parcurs pentru a obține sprijinul financiar nerambursabil:

 1. Înscrierea în program
 • Verificarea eligibilității solicitantului și a proiectului de consultanță se va realiza pe baza Cererii de finanțare semnată și ștampilată. Cererea va fi însoțită de următoarele documente: certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator emis de Registrul Comerțului în ultimele 3 luni.
 • Dacă proiectul și compania se încadrează în obiectivele și criteriile de eligibilitate ale programului, solicitantul va primi un răspuns în maximum 2 săptămâni.
 1. Evaluarea societății și a proiectului de consultanță pentru care se solicită co-finanțarea (numai în cazul cererilor care au primit răspuns favorabil în etapa anterioară).

Documentația completă (a se transmite în format electronic):

 • Documentele financiare pentru ultimii 2 ani (F10-F40)
 • CV-ul Directorului General și al responsabilului proiectului solicitat
 • Broșura de prezentare a companiei (sau site-ul companiei, în cazul în care aceasta este prezentată pe un site)
 • Scurtă descriere a firmei în limba engleză (1-2 pagini) care va cuprinde: date generale (adresă, nr. angajați, acționariat, an înființare, cifra de afaceri din anul precedent, industrie, cod CAEN și descriere), descrierea companiei, istorie, produse sau servicii, planuri de dezvoltare, vânzări și marketing, concurență, principalii furnizori.
 • Termenii de referință ai proiectului de consultanță pregătiți în limba engleză, împreună cu firma de consultanță, conform formatului anexat.
 1. Realizarea proiectului de consultanță aprobat și plata serviciilor de consultanță de către companie.
 2. Trimiterea decontului privind plata serviciilor de consultanță către BERD și rambursarea unei părți din această plată.
 3. Monitorizarea proiectului timp de un an de la finalizarea acestuia.

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm trimiteți email la office@ideas.ro sau mobil 0744-772139.

Categories: Business in top

About Author