Ce proiecte sunt pe agenda Consiliului Local Bistrița în ședința din 27 ianuarie

Ce proiecte sunt pe agenda Consiliului Local Bistrița în ședința din 27 ianuarie

Consiliul Local Bistrița este convocat în ședința ordinară pe luna în curs, în 27 ianuarie, de la ora 15:00. Ședința are loc în sistem de videoconferință și va putea fi urmărită de către cei interesați, pe pagina de Facebook a Primăriei Bistrița. 

Pe ordinea de zi a ședinței sunt mai multe proiecte de interes: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 105/06.07.2020 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea la nivelul municipiului Bistriţa a unor facilităţi şi măsuri fiscale ȋn baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 11”

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 14”

Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2022-2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Municipal “George Coşbuc” Bistriţa

Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Bistrița care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Bistrița

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, precum și a prețurilor de valorificare a materialelor lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistrița, pentru anul 2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2022 precum și cantitatea și destinația materialelor lemnoase care pot fi vândute direct corespunzător fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistrița

Proiect de hotărâre privind aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2022 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 2/14.01.2019 pentru aprobarea Proiectului “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita” și a cheltuielilor aferente

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.102/30.05.2019 pentru aprobarea Proiectului ”Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara” şi a cheltuielilor legate de proiect

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2022 şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Bistriţa pentru anul 2022

Proiect de hotărâre privind asigurarea fondurilor necesare pentru continuarea proiectului PEC 045 „Învaţă împreună cu mine”, finanţat prin programul „Sinergii pentru viitor – Copii aflaţi în situaţii de risc”

Proiect de hotărâre privind aprobarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița, având destinații de uz și interes public local

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren aferent străzii Industriei, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, identificat în CF Bistrița nr. 79680

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren aferent zonei de alei și parcări din strada Crinilor – Aleea Ghiocelului, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, identificat în CF Bistrița nr.89333

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei societății DAVIDAN IMOBIL S.R.L. pentru imobilul-teren situat în intravilanul municipiului Bistriţa, strada Apusului, identificat în CF Bistrița nr. 88278 afectat de modernizarea străzii

Proiect de hotărâre privind aprobarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Bistriţa a cotei de 1461/2511 părți din imobilul-teren situat în municipiul Bistrița, strada Petre Ispirescu, având destinație de parcare, în vederea realizării unei investiții de uz și interes public local cu acceași destinație

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilelor situate în localitatea componentă Viişoara, cu destinaţia de şcoală generală şi grădiniţă, proprietatea Parohiei Evanghelice C.A. Viişoara

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2022, cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare şi care pot beneficia de atribuirea unui spaţiu cu destinaţia de sediu

Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor pentru autorizarea construirii de locuințe colective mici, pe raza municipiului Bistrița

Categories: Bursa, Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*