COMELF, venituri mai mici cu 20% în T1. Profitul e la jumătate față de 2017

COMELF, venituri mai mici cu 20% în T1. Profitul e la jumătate față de 2017

Veniturile operaționale ale companiei COMELF SA au fost de 39 milioane lei în trimestrul 1 din 2018, mai mici cu 20% comparativ cu cele realizate în trimestrul 1 din 2017. De asemenea, profitul primelor 3 luni din acest an e mai mic cu 49,18% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Managerul general al COMELF SA, Gheorghe Cenușă, explică această involuție prin scăderea veniturilor din activitatea de bază, diminuare influențată, pe de o parte, “de structura de fabricație, diferită, mult mai complexă, atât din punct de vedere tehnic dar și ca număr de componente ce compun un produs finit, iar pe de altă parte de fluctuația de personal și de lipsa de calificare a personalului nou angajat.” Reducerea profitul cu aproape jumătate a fost cauzată, spune Gheorghe Cenușă, de mai mulți factori: “creșterea prețului materiilor prime, compensată doar parțial de creșterea prețurilor de vânzare; costul cu forța de muncă, în contextul fluctuației de personal, în general, dar mai ales al lipsei de personal calificat pe piața forței de muncă; costurile cu prestațiile externe care au scăzut comparativ cu perioada similară a anului precedent însă într-o pondere mai mică comparativ cu evoluția cifrei de afaceri, deoarece o parte importantă a acestor costuri sunt costuri fixe (asigurări, mentenanța lunară, chirii, deplasări, servicii terți) și care nu evoluează proporțional cu producția ori cifra de afaceri.

Problemele de personal ale companiei, dar și ale industriei din care face parte Comelf, sunt deja de notorietate. Managerul Gheroghe Cenușă spune că firma e obligată “să utilizeze la maxim personalul existent, inclusiv prin utilizarea de ore suplimentare plătite conform Codului Muncii dar și să consume timp și resurse pentru calificarea personalului nou angajat care ajunge la o productivitate satisfăcătoare după o perioadă de minim 3 luni de la angajare”.

Categories: Business in top

About Author