Corpul de Control ADI Deșeuri este împuternicit să aplice amenzi

Corpul de Control ADI Deșeuri este împuternicit să aplice amenzi

În ședința din 28 octombrie, Consiliul Local Bistrița aprobă proiectul de hotărâre privind împuternicirea inspectorilor din cadrul Corpului de Control al ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, pentru aplicarea sancțiunilor cetățenilor care nu respectă regulamentul de salubrizare și legislația specifică. 

Inspectorii din cadrul Corpului de Control al ADI Deșeuri nu vor prelua atribuțiile poliției locale, ci vor colabora în vederea respectării regulamentului cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor și a limitării aruncării acestora în natură. 

„Având în vedere faptul că un agent constatator este investit cu atribuţii ce ţin de exercitarea puterii publice, este importantă respectarea limitelor de competenţă ale corpului de control al ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud, din perspectiva legalităţii proceselor verbale de contravenţie şi a sancţiunilor aplicate. În ceea ce priveşte actele normative care stabilesc şi sancţionează contravenţii în domeniul de activitate al ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud, nu există niciun impediment legal ca agenţii constatatori din cadrul Corpului de Control să fie mandataţi să realizeze controale şi să aplice sancţiuni contravenţionale, însă cu respectarea strictă a limitelor de competenţă stabilite atât prin lege, cât şi prin contractul de delegare încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare”, explică municipalitatea. 

Astfel, Consiliul Local Bistrița va stabili în ședința din 28 octombrie că:

– Se împuternicesc inspectorii din cadrul Corpului de Control al ADI Deșeuri Bistrita-Nasaud, pentru a exercita, în calitate de agenţi constatatori, activităţile de monitorizare, control, prevenţie și sancționare pe întreg lanțul utilizator-operator de colectare–operator de sortare a deșeurilor, pe raza teritorială a municipiului Bistriţa, altele decât cele care sunt în competenţa exclusivă Poliţiei Locale.

– Inspectorii din cadrul Corpului de Control împuterniciţi vor efectua următoarele acțiuni cu referire la utilizatorii serviciului de salubrizare, persoane fizice și persoane juridice: 

a) Verificarea respectării obligațiilor utilizatorilor serviciului, persoane fizice şi juridice, de separare corectă la sursă a deşeurilor şi predarea lor, în recipienţi diferiţi, pe 4 fracţii (deşeuri reziduale, deşeuri de plastic/metal, hârtie/carton şi sticlă), către operatorul de colectare şi transport al deşeurilor;

b) monitorizarea şi controlul în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului de abandonare a  deșeurilor pe toata raza judeţului Bistriţa-Năsăud, atât pe domeniul public cât şi pe domeniul privat, incluzând malurile râurilor, zonele verzi şi zonele împădurite;

c) constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor utilizatorilor serviciului de salubrizare, persoane fizice şi juridice care nu respectă prevederile Regulamentului de salubrizare și a legislației specifice serviciului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale.

– Inspectorii din cadrul Corpului de Control împuterniciţi vor efectua următoarele acțiuni cu referire la operatorii serviciului de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud – operatorul serviciului de colectare și transport și operatorul CMID Tărpiu:

a) monitorizarea şi controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale operatorului de colectare și transport și a Operatorului CMID Tărpiu, inclusiv cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și/sau calitativi adoptați prin contractele de delegare a gestiunii și a Regulamentului serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud;

b) monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului de salubrizare al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum si a și a legislației specifice serviciului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale în ceea ce privește prestațiile efectuate de Operatorii serviciului de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud;

c) Constatarea faptelor contravenționale săvârșite de operatori în teren cu privire la întreaga activitate operativă și aplicarea sancțiunilor contravenționale.

Categories: Bursa, Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*