Cum poți să iei 20.000 lei de la stat pentru panouri fotovoltaice

Cum poți să iei 20.000 lei de la stat pentru panouri fotovoltaice

Casa Verde Fotovoltaice ia startul din nou începând de mâine. Programul derulat de Administrația Fondului de Mediu va fi reluat începând cu ora 10.00, moment în care instalatorii validați vor putea să înscrie persoanele fizice interesate de acest program. 

Inițial programul Casa Verde Fotovoltaice 2019 a luat startul în 9 septembrie însă cei de la Administrația Fondului de Mediu au fost nevoiți să îl întrerupă chiar din ziua următoare. Motivul?Erau necesare o serie de analize a modului de funcționare a procesului de încriere.

Potrivit informațiilor furnizate de cei de la AFM, în momentul în care s-a decis întreruperea programului erau deja peste 13.200 de cereri de înscriere depuse.

Astfel, începnd de mâine, persoanele fizice interesate de instalarea unor sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară atât consumului propriu, cât și livrarea surplusului în sistemul energetic național vor putea să contacteze unul dintre instalatorii validați de AFM și vor trebui să le ofere urmatoărele documente:

  • actul de identitate al solicitantului;
  • extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul;
  • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice;
  • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială iși are domiciliul.

Bugetul alocat programului Casa Verde Fotovoltaice este de 656 de mil.lei, potrivit unui unui contract de finanțare semnat între ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, și președintele AFM, Cornel Brezuica.

Finanțarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanțată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Categories: Business in top

About Author