Firmele cu rulaj de peste 20 mil. lei în 2019 pot primi sprijin financiar de la EXIMBANK

Firmele cu rulaj de peste 20 mil. lei în 2019 pot primi sprijin financiar de la EXIMBANK

EXIM BANK, bancă a statului român, derulează un program guvernamental de susținere financiară a companiilor mari și IMM care au avut cifră de afaceri de peste 20 mil. lei în 2019. Termenul limită de înscriere e de 30.11.2021, iar acordarea produselor se va face până la 31.12.2021.

Conform schemei propuse, beneficiarii pot fi companii mari si IMM cu cifra de afaceri peste 20 milioane lei (în 2019), care nu erau în dificultate la data de 31.12.2019. Acestea vor primi credite (capital de lucru sau pentru investiții) cu dobândă subvenționată, sau garanții pentru credite existente sau credite noi. Bugetul total alocat este de 2 miliarde lei, iar principiul de acordare va fi primul venit, primul servit.

Eligibilitate (criterii cumulative):

  • Solicitantul nu are decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau deciziile emise au fost executate;
  • Solicitantul nu se află în executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;
  • Solicitantul nu face obiectul niciunei cereri adresate instanțelor judecătorești competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență;
  • Solicitantul nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului ne-reglementate;
  • Solicitantul nu se află în litigiu cu EximBank sau cu Ministerul Finanțelor Publice*.
  • Să nu figureze în CIP cu incidențe majore (cecuri și bilete la ordin) începand cu data de 01.12.2019 (criteriu îndeplinit dacă Beneficiarul declară pe propria răspundere că incidentele au apărut după 16.03.2020, ca urmare a pandemiei COVID-19);
  • Să fie persoane juridice de drept privat organizate conform Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Să prezinte serviciul datoriei de tip A,B sau C începând cu 01.12.2019 conform CRC (criteriu îndeplinit dacă Beneficiarul declară pe propria răspundere că întârzierile la plată au apărut după 16.03.2020, ca urmare a pandemiei COVID-19).

*Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MFP/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată și se referă la entitățile împotriva cărora MFP/ANAF a inițiat în instanță litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii Dosarului de garantare.

Termenul limită până la care companiile interesate se pot înscrie în program este 30.11.2021iar acordarea produselor se face până cel târziu la data de 31.12.2021.

Pentru informații suplimentare sau pentru a aplica pentru Programul de susținere guvernamentală a companiilor mari, interesații sunt rugați să scrie la adresa suport.companii@eximbank.ro

Categories: Bursa, Business in top

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*