GOLDPLAST investește 4,1 milioane lei în creșterea producției, a vizibilității și lansarea unui produs nou

GOLDPLAST investește 4,1 milioane lei în creșterea producției, a vizibilității și lansarea unui produs nou

Societatea GOLDPLAST SA Bistrița va investi 4,1 milioane lei până la 31 martie 2019 în tehnologie, acțiuni de marketing și certificări de produse noi. Din această sumă, 2,1 milioane lei sunt fonduri nerambursabile, atrase prin Programul Operațional Regional (POR 2014-2020).

Proiectul cu care GOLDPLAST a obținut această finanțare se numește “Trăinicia ambalajului” și a fost depus în cadrul Axei prioritare 2, Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Valoarea totală a proiectului este de 4.093.013,07 lei, din care finanţarea nerambursabilă aprobată este 2.120.974,73 lei. Finanţarea va fi asigurată în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. Compania bistrițeană vizează diversificarea producției, inclusiv extinderea capacității (o creștere de 6% în primul an de implementare), prin investiţii în cinci active fixe de ultimă generaţie, creșterea vizibilității și a prezenței în piață prin participarea la un târg internațional, re-certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 și certificarea unui produs nou (folie din polietilenă coextrudată). De asemenea, societatea va crea patru locuri noi de muncă, din care unul va fi ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate.

GOLDPLAST este una dintre primele companii private înființate în Bistrița (în 1991) după Revoluție. Ea este deținută de antreprenorul Ioan Stejărean și produce ambalaje pentru retaileri şi pentru alți clienți din diverse ramuri ale industriei alimentare, materialelor de construcţii, producţiei de mobilă, textile şi încălţăminte. Compania mai produce țevi de polietilenă pentru transport și distribuția de apă.

În 2017, GOLDPLAST a avut o cifră de afaceri de peste 3,2 milioane euro.

Categories: Business in top

About Author