IMM-urile din construcţii vor putea lua bani de la stat pentru dezvoltare

IMM-urile din construcţii vor putea lua bani de la stat pentru dezvoltare

Garant Construct, un program de finanţare lansat de FNGCIMM, vine cu un pla­fon total de 2,5 mi­liarde de lei pentru dome­niul cons­truc­ţiilor, su­mă din care jumă­tate este dedicată uni­tăţilor ad­minis­trativ-teri­toriale pentru pro­iecte de investiţii de scară mică, iar jumătate IMM-urilor.

Prin Garant Construct, com­pa­niile pot lua credite pentru investiţii cu o valoare totală de 10 milioane de lei şi pentru capital de lucru cu o valoare maximă de 5 mil. lei.

„Obiectivul programului Garant Construct constă în acordarea de garanţii guvernamentale în mod transparent şi nediscri­mina­toriu, de până la 90% din valoarea finanţărilor, IMM-urilor din sectorul con­struc­ţiilor în vederea asigurării lichidităţilor şi finanţării investiţiilor, prepon-derent pentru firmele implicate în pro­iecte privind îmbu­nătăţirea efi­cienţei energetice, investiţii în do­me­niul energiei verzi şi aliniere la obiec­tivele de mediu“, spune Dumitru Nancu, director general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM).

Beneficiarii eligibili vor fi IMM-urile, inclusiv startup-uri, care îşi desfăşoară sau diversifică activitatea în domeniul construcţiilor.

Categories: Local, National

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*