Investiție de peste 6 milioane lei pentru un centru cultural la Mijlocenii Bârgăului

Investiție de peste 6 milioane lei pentru un centru cultural la Mijlocenii Bârgăului

Compania Națională de Investiții (CNI) a alocat 5,22 milioane lei, fără TVA, pentru construirea unui centru cultural în Mijlocenii Bârgăului și caută constructor.

Constructorii care doresc să se înhame la proiectarea și execuția acestei lucrări trebuie să depună oferte până în data de 2 aprilie 2018, iar evaluarea ofertelor depuse va fi făcută până în 31 mai. În detaliu, contractul include proiectare și asistență tehnică (studii teren, documentații pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conform Legii nr. 10/1995, DTAC, PT, DE, DTOE, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, execuție efectivă, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic, anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect “as-built” și altele, conform prevederilor caietului de sarcini). Criteriul de selecție va fi prețul cel mai scăzut.

Proiectul este finanțat prin Subprogramul “Așezământ cultural” din cadrul “Programului național de construcții de interes public sau social”.

Categories: Local

About Author