IPROEB și-a continuat trendul ascendent și în trimestrul I din 2023

IPROEB și-a continuat trendul ascendent și în trimestrul I din 2023

IPROEB Bistrița, unul dintre cei mai importanți producători de cabluri și conductori electrici din România, și-a continuat trendul ascendent și în primul trimestru din 2023, înregistrând creșteri ale veniturilor și profitului net.

În timp ce cifra de afaceri în perioada ianuarie-martie 2023 a crescut cu 4% față de T1 din 2022, veniturile operaţionale totale au fost de 41.438.794 lei, în creștere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în principal datorită variației stocurilor de produse finite și producției în curs de execuție. Profitul operaţional al perioadei a fost de 1.911.847 lei, în creștere cu 92% față de cel realizat în aceeaşi perioadă a anului precedent – arată un raport al companiei înaintat Bursei de Valori București, unde este listată sub indicele bursier IPRU.

În data de 28 aprilie 2023 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2022 şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al IPROEB SA pentru exercițiul financiar 2023, împreună cu Planul de investiții pentru 2023. Prin hotărârea nr. 3/28.04.2023 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat repartizarea profitului net disponibil aferent exerciţiului financiar 2022.

Compania IPROEB SA, controlată de grupul Electromontaj București (58,2% din acțiuni), are ca obiect de activitate de bază producerea și comercializarea următoarelor produse:

– cabluri și conductoare de joasă și medie tensiune;

– conductoare neizolate din aluminiu și din oțel-aluminiu

– tamburi pentru ambalare cabluri și conductoare electrice

– tablouri și cutii de distribuție

– izolatoare compozite și lanțuri de izolatoare

– linii de fabricație pentru firmele de cablaje auto

– prelucrari și confecții metalice diverse

Categories: Brands, Bursa, Business in top

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*