Kinetoterapie, terapie prin muzică și servicii medicale într-un centru social de zi la Beclean

Kinetoterapie, terapie prin muzică și servicii medicale într-un centru social de zi la Beclean

Toate acestea fac parte dintr-o serie de servicii care ar urma să fie acordate în cadrul unui centru social de zi ce va fi construit în Beclean. Investiția se ridică la 1,9 mil.lei și este dedicată persoanelor vulnerabile și vârstnicilor.

“Necesitatea și oportunitatea investiției reiese din problemele socio-economice întâlnite la categoria orașelor de mici dimensiuni, categorie în care se încadrează și unitățile administrativ-teritoriale care fac parte din teritoriul GAL Ținutul Haiducilor. Printre acestea se numără: situația economică precară, calitatea îndoielnică a serviciilor, populația îmbătrânită datorită migrației populației tinere spre centrele urbane mari, rata șomajului în creștere, problemele infrastructurii urbane, neadaptarea orașului la nevoile persoanelor cu dizabilități, probleme la nivel social”, scrie în studiul de fezabilitate al acestui proiect.

Proiectul este promovat și susținut prin asociația Grup de Acțiune Locală “Ținutul Haiducilor”, iar bugetul alocat pentru punerea în practică a acestuia este de 1,96 mil.lei.

În cadrul centrului social de zi vor fi desfășurate activități de integrare și reintegrare socială: activități de informare, consiliere, facilitare acces la servicii medicale, terapii diverse, activități de petrecere a timpului liber, activități de voluntariat, etc. De asemenea, se vor desfășura activități de recuperare și reabilitare funcțională: ședințe de psihoterapie, kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de relaxare, etc. Cei care vor trece pragul centrului social de zi de la Beclean vor avea și câte o masă asigurată, vor putea face dușuri și vor beneficia de servicii medicale de îngrijire.

“Obiectivul general al acestui proiect este prevenirea marginalizării și excluderii sociale, creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea calității vieții, în mod special, pentru grupul vulnerabil țintă: populația locală cu nevoi de reabilitare și reintegrare funcțională, membrii comunităților marginalizate, populația în vârstă din GAL “Ținutul Haiducilor”, cu accent pe zonele marginalizate, oferindu-le acestora servicii și spații pentru recuperare, care promovează integrarea socială și îmbătrânirea activă”, mai scrie în același studiu de fezabilitate.

Centrul social de zi va avea un regim de înălțime S+P+E și o suprafață utilă de 491 mp. Cucei 1,9 mil de lei vor trebui făcute toate documentațiile necesare și vor trebui executate lucrările de amenajare a centrului social de zi.

Proiecgtul a fost scos la licitație, iar firmele interesate pot depune oferte până în 25 octombrie. Odată ce va fi ales un câștogător și semnat un contract, termenul de finalizare al lucrărilor este de 12 luni.

Categories: Local

About Author