Licitație pe apă și canal de 5,45 milioane la Prundu Bârgăului

Licitație pe apă și canal de 5,45 milioane la Prundu Bârgăului

Comuna Prundu Bârgăului a lansat licitația pentru extinderea rețelei de apă și apă uzată, un contract estimat la 5,45 milioane lei. Firmele de construcții trebuie să depună ofertele până în 28 februarie 2018.

Unul dintre proiectele care au primit finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), extinderea alimentării cu apă și a canalizării în Prundu Bârgăului este o promisiune mai veche a primarului Doru Crișan. Contractul presupune două loturi de lucrări. Unul se referă la rețeaua de apă, cu valoare estimată de 0,625 milioane lei, iar al doilea e axat pe canalizare, cu valoare estimată de 4,829 milioane lei. În cazul primului lot, sistemul propus asigură posibilitatea extinderii rețelei de distribuție sau închiderea anumitor tronsoane în caz de avarii. Legat de canalizare, beneficiarul spune clar că sistemul nu va prelua și apele pluviale, doar cele menajere, pe care le va transporta spre colectorul existent și mai departe spre stația de epurare.

Ofertanții trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare cumulată de cel puțin 10% din suma estimată pentru fiecare lot, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrărilor executate la nivelul a maximum 3 contracte.

Criteriul de atribuire, potrivit legislației în vigoare, va fi prețul cel mai scăzut. Data limită a evaluării ofertelor este 30 aprilie.

Categories: Local

About Author