O nouă gafă marca Gaftone a ieșit azi la iveală! Tribunalul certifică

O nouă gafă marca Gaftone a ieșit azi la iveală! Tribunalul certifică

Tribunalul Bistrița-Năsăud a dat astăzi dreptate Ionelei Rus (grupul Metropolis) într-un proces mai vechi intentat Primăriei Bistrița, care a refuzat să-i elibereze o autorizație de construire, refuz orchestrat de secretarul general al instituției, Floare Gaftone.

Așadar, completul de judecători ai Secției II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal a decis în dosarul 1181/112/2018 să admită “acţiunea în contencios administrativ formulată şi ulterior extinsă de reclamanta RI (Rus Ionela n.n.) în contradictoriu cu pârâţii P. M.BISTRIŢA, P.M.BISTRIŢA şi intervenientul forţat SECRETARUL MUNICIPIULUI BISTRIŢA în cadrul dosarului nr. 1181/112/2018”.

Pe cale de consecinţă, instanța: “Constată nelegalitatea refuzului de emitere a autorizaţiei de construire şi obligă pârâţii să emită în beneficiul reclamantei autorizaţia de construire în vederea executării lucrărilor de construire imobil locuinţe mici în regim de înălţime S+P+2E pe terenul situat în municipiul Bistriţa, str. Parcului nr. 6, menţionat în Certificatul de urbanism nr. 23 din 10.01.2017, conform cererii nr. 101371 din data de 05.12.2017 şi documentaţiei tehnice anexate acesteia. Respinge cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenienta A. BISTRIŢA CIVICĂ în interesul intervenientului forţat Secretarul municipiului Bistriţa. Respinge, ca inadmisibilă, cerea de chemare în judecată formulată în cadrul dosarului conexat nr. 961/112/2020 de reclamanţii VL, MDS, GGS, PV, ŞC, MA, GS în contradictoriu cu pârâtul P.M.BISTRIŢA, ca efect al admiterii excepţiei inadmisibilităţii, în şedinţa publică din 22.01.2021. Obligă pârâţii P.M.BISTRIŢA, P.M. BISTRIŢA şi intervenientul forţat SECRETARUL MUNICIPIULUI BISTRIŢA, în solidar, să plătească reclamantei RI suma de 5.050 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocaţial. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Reamintim că despre influența pe care o exercită secretarul Floare Gaftone în detrimentul unor dezvoltatori imobiliari locali, blocându-le acestora proiectele sub diverse pretexte, au mai apărut informații în presa locală. Nici măcar nu e singurul proces pierdut de aceasta în instanță.

În toamna anului trecut, Gazeta de Bistrița relata că Floare Gaftone, secretarul municipiului Bistrița, a fost învinsă în instanță de o familie de bistrițeni, care intenționează să construiască pe strada Dogarilor o clădire cu un etaj și mansardă. Familia Sighiartău a obținut toate avizele necesare, inclusiv de la Ministerul Culturii, fiind vorba de o zonă istorică, însă municipalitatea nu a putut să-i elibereze autorizația de construire din cauză că Floare Gaftone nu a vrut să semneze și ea documentul. Drept urmare familia Sighiartău nu au avut altă soluție decât să meargă în instanță.

Categories: Bursa, Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*