Penitenciarul Bistrița face angajări din sursă externă

Penitenciarul Bistrița face angajări din sursă externă

Penitenciarul Bistrița are disponibile trei posturi din sursă externă, posturi pe care se va face angajare fără concurs, în regim de urgență. Angajarea se face pe o perioadă determinată, mai exact pe 6 luni de zile.

Din cele trei posturi disponibile unul este pentru medic specialist medicină generală, iar altele două pentru asistent medical. Cele trei posturi vor fi încadrate ca personal civil contractual.

Persoanele interesate de aceste locuri de muncă trebuie neapărat să îndeplinească următoarele condiții:

  1. au cetățenia română și domiciliul în România
  2. cunnosc limba română scris și vorbit
  3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  4. au capacitate deplină de exercițiu
  5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
  6. îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului
  7. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviviu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Data limită de transmitere a documentelor necesare înscrierii candidaților este 11 mai 2020, ora 15.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Penitenciarul Bistriţa, la telefon: 0263/238.175, interior 107.

Categories: Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*