Peste 13 mil. lei va costa modernizarea și extinderea iluminatului public în Bistrița

Peste 13 mil. lei va costa modernizarea și extinderea iluminatului public în Bistrița

De reabilitarea, modernizarea și extinderea iluminatului public în Bistrița se va ocupa compania Telekom. Lucrările au fost licitate cu suma de 13,4 mil. lei.

Potrivit caietului de sarcini vor fi executate următoarele lucrări:

  • se vor monta un număr de 1.139 bucăți de aparate de iluminat noi, console și conductoare noi pe stâlpii existenți unde nu există corpuri de iluminat se vor monta un număr de 310 bucăți aparate de iluminat
  • se vor înlocui cutiile de joncțiune care prezintă o stare avansată de degradare, iar pentru rețeaua LES cu stâlpi ornamentali se vor înlocui/reabilita în totalitate cutiile de joncțiune sau elementele de conexiune din stâlp
  • se vor monta 15 bucăți puncte noi de aprindere pentru iluminat public, alimentate cu energie electrică din rețeaua de joasă tensiune 
  • se vor realiza lucrări de extindere a Sistemului de Iluminat Public pe o lungime de 21,28 km 
  • se vor monta 172 bucăți dispozitive de control de la distanță la corpurile de iluminat existente, dotate cu sursă luminoasă LED și driver electronic
  • se vor furniza și monta dotările aferente sistemului de telegestiune, in spațiul pus la dispoziție de autoritatea contractanta, în cadrul căruia se va asigura supravegherea și operarea Sistemului de Iluminat Public prin intermediul sistemului de telegestiune

Categories: Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*