Primăria Bistrița acordă burse de 500 de lei studenților. Până când pot fi depuse dosarele

Primăria Bistrița acordă burse de 500 de lei studenților. Până când pot fi depuse dosarele

Primăria Bistrița oferă și în acest an burse de merit Nosa studenților care în anii de liceu au avut rezultate deosebite. Cuantumul unei burse este de 500 lei/lună, iar dosarele pot fi depuse până în 1 octombrie.

Studenții interesați de o astfel de bursă pot depune dosarele la Centrul de Relaţii cu publicul din Str. Gheorghe Şincai nr. 2.

Reprezentanții Primăriei Bistrița anunță că fiecare dosar trebuie să conțină următoarele acte:

  1. cerere prin care se solicită acordarea bursei de merit „Nosa”;
  2. curriculum vitae al candidatului;
  3. copie după actul de identitate al candidatului;
  4. copia după diploma de bacalaureat;
  5. copie după foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ liceal;
  6. adeverinţa de înscriere în anul I, eliberată de secretariatul facultăţii;
  7. acte doveditoare pentru fiecare din performanţele şcolare obţinute pe parcursul studiilor liceale la olimpiadele şcolare eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud sau, după caz, inspectoratele şcolare organizatoare şi alte instituţii abilitate.
  8. acte doveditoare care să ateste obţinerea locului I, II, III sau menţiune la Olimpiadele Internaţionale, certificate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice / Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Bursele vor fi acordate anual unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa, care au absolvit unul din liceele sau grupurile şcolare din localitate. Bursele se acordă cu începere din anul I de studiu şi până la obţinerea licenţei, cuantumul unei Burse de Merit fiind de 500 lei pe lună. Sunt eligibili numai candidaţii cu domiciliul în municipiul Bistriţa şi care au absolvit unul din liceele sau colegiile din municipiu”, precizează Primăria Bistrița.

Categories: Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*