Primăria Bistrița licitează documentația pentru proiectul Linia Albastră

Primăria Bistrița licitează documentația pentru proiectul Linia Albastră

Primăria Municipiului Bistrița va organiza în data de 2 martie a.c. o licitație în vederea găsirii unui furnizor care să întocmească documentația aferentă obiectivului de investiții ”Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița”. Valoarea estimată a lucrărilor e de cca. 620.000 lei.

Proiectul, denumit și ”Linia Albastră”, promite realizarea Coridorului de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița, ce are în vedere îmbunătățirea atractivității și accesabilității transportului public și a formelor nemotorizate de transport, creșterea accesabilității pietonale, asigurarea unor alternative la utilizarea mașinilor private și o mai bună integrare a elementelor naturale (cursul Râului Bistrița, Pădurea Codrișor) în circuitul urban al Municipiului Bistrița.

Proiectul de investiții se înscrie în obiectivul principal al politicii de coeziune ”O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon”, obiectivul specific ”Promovarea mobilității urbane multi-modale”. Obiectivul general al proiectului de investiții este reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Bistrița prin realizarea unui coridor de mobilitate urbană durabilă (Linia Albastră) care să conecteze zonele funcționale ale Municipiului din lungul Râului Bistrița. Obiectivul specific al Proiectului de investiții este realizarea unui nou coridor de mobilitate urbană pe traseul DN 17 (Unirea) – str. Aerodromului – Wonderland – str. Lacului (Ștrand MHC) – str. Valea Ghinzii – str. Ghinzii (D8) – str. Viorelelor – str. Codrișor – Str. Mihai Viteazu (DJ 173C) – Str. Falezei – Str. Ion Pop Rețeganu (DC8G) str. Tănase Tudoran (DC8G) – str. Zăvoaie de Jos (DC8G) – DJ 154 (localitatea Sărata) – DN 17 (localitatea Viișoara). Rolul coridorului de mobilitate urbană este de conectare a zonelor funcționale de pe malul drept al Râului Bistrița.

În cadrul investiției se vor realiza următoarele activități: 1.Crearea unei linii de transport public cu bandă dedicată, care să unească zonele funcționale pe traseul coridorului de mobilitate: localitatea componentă Sărata, Parcul Industrial Bistrița Sud, noua zonă de dezvoltare Zăvoaie, zona de promenadă Codrișor, noua zonă de dezvoltare Valea Ghinzii, Complexul Wonderland și loc. com. Unirea având o lungime de aprox 18 km; 2.Realizarea unui parc&ride în zona Unirea-Wonderland; 3.Modernizarea a 2 punți pietonale peste Râul Bistrița care să unească zonele rezidențiale Ștefan cel Mare și Independenței Sud de zonele funcționale de pe traseul noului coridor de mobilitate, precum și extinderea infrastructurii pietonale pe noul coridor de mobilitate, inclusiv crearea unei noi punți pietonale care sa unească Parcul Municipal de zona Codrișor; 4.Extinderea infrastructurii ciclistice pe întreg coridorul de mobilitate creat și racordarea acesteia la rețeaua realizată în exercițiul 2014-2020; 5.Modernizarea a 2 poduri peste Râul Bistrița (DJ154 Sărata și str. Asfințitului – str. Aerodrumului Unirea), pentru accesibilitatea benzii dedicate transportului public, infrastructurii pietonale și cicliste, precum și crearea unui nou pod în zona Zăvoaie pentru conectarea optimă a noii linii de transport public la autobaza destinată autobuzelor electrice realizată prin POR 2014-2020 (Linia Verde); 6.Pregătirea infrastructurii pentru amplasarea de noi stații de transport public, pe traseul realizat (vor fi montate stații de transport smart) – minim 20 de stații; 7.Asigurarea iluminatului public aferent infrastructurii pietonale și cicliste, circa 15 km.

Categories: Bursa, Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*