Regulile de siguranţă ale votanţilor la alegerile locale de duminică

Regulile de siguranţă ale votanţilor la alegerile locale de duminică

Alegerile locale de duminică reprezintă primul scrutin organizat în România de la declanşarea epidemiei de COVID-19, astfel că pentru a vota trebuie respectate mai multe măsuri de protecţie sanitară, cele mai importante fiind păstrarea distanţei de cel puţin un metru faţă de alte persoane, purtarea măştii de protecţie, dezinfectarea mâinilor.

În plus, de această dată alegătorii vor fi cei care manevrează actul de identitate, buletinele de vot şi îşi lipsesc autocolantul cu menţiunea “Votat” pe cartea de identitate, scrie News.

Persoanele care nu pot merge la secţia de votare din cauză de boală sau invaliditate pot solicita urna mobilă, printr-o cerere care trebuie depusă la secţia de votare sâmbătă seara, împreună cu actele din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate.

Deocamdată, nu este clar pe ce bază pot solicita urna mobilă persoanele aflate în izolare din motive legate de epidemia de COVID-19 şi care nu au un act scris în acest sens. Expert Forum a atras atenţia, joi, asupra acestei situaţii, apreciind că, în lipsa unor reglementări clare, alegătorii aflaţi într-o astfel de situaţie nu vor putea vota.

Potrivit Ghidului pentru alegeri publicat de Autoritatea Electorală Permanentă şi a ordinului emis de ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne, accesul alegătorilor în sediul secţiei de votare se va face eşalonat spre a evita aglomerările din interiorul acestuia. Alegătorii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, şi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi la ieşirea din acesta.

Dacă este aglomeraţie la intrare, personalul de pază va asigura distanţarea de minimum un metru între persoane.

Persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID-19 (de exemplu, vârsta peste 65 de ani, persoane ce se declară cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) pot solicita acces prioritar în localul de vot, confrom News.

La intrarea în sediul secţiei de votare va fi organizat un filtru asigurat de către personalul tehnic dotat cu termometru, materiale de protecţie sanitară şi flacon cu dezinfectant.

Alegătorii vor fi termometrizaţi cu ajutorul unui termometru noncontact. Persoanele care nu au febră îşi vor dezinfecta mâinile şi vor intra în secţia de votare, cu masca de protecţie care să acopere gura şi nasul şi păstrând o distanţă de un metru faţă de alte persoane.

În cazul în care un alegător nu dispune de mască de protecţie, acestuia i se va pune la dispoziţie o mască, pe care o va purta pe tot parcursul prezenţei în interiorul sediului secţiei de votare şi în localul de vot. După exprimarea votului, alegătorii vor părăsi imediat sediul secţiei de votare urmând traseele indicate.

Dacă un alegător prezintă simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie) sau este febril (este depistat cu temperatură de peste 37,3ºC), personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare va organiza accesul prioritizat al acestuia în localul de vot, astfel:

alegătorul va purta mască, astfel încât să acopere nasul şi gura, şi va fi menţinut la distanţă de celelalte persoane în exteriorul sediului secţiei de votare;

se va identifica rapid numărul secţiei de votare la care alegătorul este arondat şi va fi anunţat preşedintele biroului electoral al secţiei de votare de existenţa cazului unui alegător ce necesită acces prioritizat;

în localul de vot se vor face pregătirile necesare, astfel încât respectivul alegător să petreacă cât mai puţin timp în interiorul acestuia;

alegătorul îşi va dezinfecta mâinile şi va fi condus de către un membru al personalului tehnic până la intrarea în localul de vot, evitând contactul fizic cu suprafeţele sau cu alte persoane;

după îndeplinirea cu celeritate a formalităţilor prevăzute de lege, alegătorul va vota în cabina de vot care este mai apropiată de intrare. După votare, alegătorul va fi condus în afara sediului secţiei de votare

cabina de vot va fi dezinfectată, iar acolo unde este posibil, după primul alegător febril şi/sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervată până la sfârşitul zilei de votare doar alegătorilor febrili şi/sau cu simptome respiratorii;

alegătorului i se va recomanda purtarea măştii de protecţie până la domiciliu, evitarea transportului în comun, contactarea medicului de familie sau a serviciului 112, după caz;

în cazul în care starea medicală a alegătorului este deteriorată, se va contacta serviciul 112, iar acesta va fi izolat într-o sală separată, evitând contactul cu alţi alegători sau cu alte persoane, şi va fi supravegheat până când va fi preluat de personalul medical.

Alegătorii vor intra în secţie eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de minimum 1 metru între persoane.

În sala de vot, fiecare votant va fi instruit să poziţioneze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. Dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură, după care îşi va dezinfecta mâinile, detaliază News.

Pentru a fi identificat, alegătorul îşi va îndepărta pentru scurt timp masca, la o distanţă de minimum 1,5 metri faţă de operatorul de calculator şi membrii secţiei de votare. După identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca, astfel încât să acopere nasul şi gura.

Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială de domiciliu sau de reşedinţă, după caz, numai în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

• cartea de identitate;

• cartea electronică de identitate;

• cartea de identitate provizorie;

• buletinul de identitate;

• paşaportul diplomatic;

• paşaportul diplomatic electronic;

• paşaportul de serviciu;

• paşaportul de serviciu electronic;

• carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Alegătorul care deţine un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie 2020 îşi poate exercita dreptul de vot în baza acestuia.

După identificare, fiecare votant se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul secţiei care îi va prelua semnătura în lista electorală. Alegătorul va pune actul de identitate pe biroul sau banca respectivă, astfel încât să nu fie necesară atingerea acestuia de altă persoană şi va semna în lista electorală. Pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât aceştia să le poată prelua singuri.

Apoi alegătorul va lua singur buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea “VOTAT”, va merge singur în cabina închisă, unde va aplica ştampila cu menţiunea “VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează. Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, a primarului, a preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a primarului general şi a consiliului general al municipiului Bucureşti, fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot. Votul este secret.

Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.

După ce votează, alegătorul îşi va aplica singur, la indicaţia şi sub supravegherea membrilor secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea “VOTAT” pe actul de identitate.

Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului secţiei de votare, nu poate să voteze singur,

are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor secţiei de votare sau al candidaţilor.

Votarea cu urna specială:

În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Membrii biroului secţiei de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială trebuie să poarte mască şi mănuşi ce trebuie schimbate sau dezinfectate la părăsirea fiecărei incinte.

Echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanţilor din alte cauze decât COVID-19, la unităţile sanitare non-COVID, la unităţile medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare şi centre de reţinere şi arestare preventivă. Apoi urna specială va ajunge la unităţile sanitare COVID-19 şi la adresele persoanelor izolate şi carantinate.

Cei care merg cu urna specială nu vor intra în locuinţa în care se află alegătorul şi vor realiza toate formalităţile la intrarea în aceasta, asigurând o distanţă de minimum 1 metru.

În unităţile sanitare, cămine de bătrâni, centre sociale, accesul urnei speciale se va face conform normelor de protecţie sanitară aplicabile acestora. Echipamentul de protecţie pentru cei care însoţesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secţiei respective.

Alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale şi celelalte persoane vor purta obligatoriu mască, mai scrie News.

Alegătorul cu drept de vot care nu se poate deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, dacă are domiciliul sau reşedinţa în localitatea sau sectorul municipiului Bucureşti în care se află secţia de votare, poate solicita urna sepcială. Acesta trebuie să formuleze o cerere scrisă, tehnoredactată sau întocmită olograf, să o dateze şi semneze. Cererea va cuprinde obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, seria şi numărul actului de identitate al alegătorului. Cererea va fi însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate.

Cererea se depune numai la secţia de votare la care este arondat imobilul unde alegătorul solicită să se deplaseze urna specială, în preziua votului – 26 septembrie 2020, între orele 18.00 şi 20.00, cu excepţia situaţiilor în care cauza de boală sau invaliditate survine ulterior. Cererea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane.

Urna mobilă mai poate fi solicitată pentru persoanele internate, cele din cămine de bătrâni, centre sociale, penitenciare.

sursa: www.bursa.ro

Categories: National

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*