“Revoluția fiscală” îi impinge în pușcărie pe antreprenorii cu datorii la stat

“Revoluția fiscală” îi impinge în pușcărie pe antreprenorii cu datorii la stat

Neplata către bugetul de stat a im­po­­zitelor reţinute la sursă re­de­vi­ne infracţiune şi de pe­dep­seşte cu în­chi­soa­­rea de la unu la şase ani, pre­vede un proiect de ordo­nan­­ţă de urgenţă pu­bli­cat pe site-ul Ministerului de Finanţe.

Potrivit proiectului, con­sti­tuie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani nereţinerea sau neîncasarea, re­ţi­nerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi ne­plata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadenţă, a im­po­zitelor şi con­tribuţiilor prevăzute în anexa le­gii – o anexă cu nu mai puţin de 32 de poziţii de taxe şi con­tribuţii care vor intra sub incidenţa vi­itorului act normativ. Până în 2015 neplata su­me­lor reţinute la sursă era infracţiune dar Curtea Consti­tuţională a de­clarat neconstituţionale unele prevederi ale legii pe motiv că nu erau clare. Conform Ministerului de Finanţe, din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din România, 157.798 au restanţe în contul contribuţiilor sociale obligatorii.

Categories: Local

About Author