Spre o comună sustenabilă: MHC Parva transformă apa în energie verde

O microhidrocentrală complet automatizată care va asigura necesarul de energie electrică pentru instituțiile publice din comună se află în plină execuție la Parva.

Investiția, care va asigura și alimentarea cu energie electrică verde a întregului sistem de iluminat public al comunei, se poatea realiza grație unui grant de finanțare obținut de Primăria Parva din fonduri norvegiene.

Proiectul “Microhidrocentrală cu baraj pe Râul Rebra, MHC Parva” are o valoarea totală de 2.145.439 Euro, din care 1.823.600 Euro este grantul oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturi SEE în cadrul Programului pentru Energie în România – Apelul 1.1: “Creșterea capacității de furnizare a energiei regenerabile – Hidroenergie” – Energie regenerabilă, respectiv “Mai puțină energie cu emisii ridicate de dioxid de carbon și o securitate sporită a aprovizionării“.

Microhidrocentrala va valorifica potențialul hidroenergetic al râului Rebra, fiind amplasată la 30 de metri amonte de conflența dintre râul Rebra cu Valea Runcul.

Barajul care va deservi microhidrocentrala va avea o înălțime de 10.5 m, lățimea coronamentului va fi de 4 m iar lacul de acumulare amenajat va avea o suprafață de 1,10 hectare și un volum de 42.000 m3. În corpul barajului, spre malul drept se va realiza și clădirea microhidrocentralei.  Totodată, va fi amenajată și o scară de pești pe malul stâng, scara de pești fiind o construcție hidrotehnică care face posibilă trecerea peștilor din zona aval în zona amonte și invers.

Microhidrocentrala va avea o capacitate instalată de 0,32 MW, care generează 1.902 MWh/an, energie verde, cu zero emisii de CO2 și va asigura energia electrică pentru 11 instituții și obiective publice, respectiv: sediul primăriei Parva, centrul de informare turistică, școala cu clasele I-IV, școala cu clasele V – VIII, terenul sintetic de fotbal, căminul cultural, stația de tratare a apei potabile, stația de pompare apă potabilă, centrala termo-electrică, școala cu clasele V -VIII (doar o mică parte din necesarul de căldură) și va asigura iluminat public pentru toată comuna. “Realizarea Microhidrocentralei Parva reprezintă un pas semnificativ către o comună sustenabilă, oferind nu doar energie verde și iluminat public eficient, ci și contribuind la reducerea emisiilor de carbon și la consolidarea securității energetice locale. Prin acest proiect, Parva își consolidează angajamentul față de dezvoltarea durabilă, asigurând accesul la resurse energetice regenerabile și creând un mediu mai curat și mai sigur pentru comunitate. Dorim să exprimăm recunoștința noastră către partenerii – Islanda, Liechtenstein și Norvegia – pentru sprijinul acordat în realizarea proiectului “Microhidrocentrală cu baraj pe Râul Rebra, MHC Parva”. Contribuția lor financiară și implicarea în acest efort au fost cruciale în transformarea visului nostru în realitate. Odată cu finalizarea acestei microhidrocentrale, comunitatea noastră se apropie cu pași hotărâți de un viitor mai sustenabil, cu acces la energie verde și cu beneficii durabile pentru mediul înconjurător” spune primarul comunei Parva, Ioan Strugari.

Categories: Uncategorized

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*