SUPERCOM câștigă, en fanfare, licitația deșeurilor, coborând prețul la 46% din valoarea estimată

SUPERCOM câștigă, en fanfare, licitația deșeurilor, coborând prețul la 46% din valoarea estimată

După opt prelungiri consecutive ale contractului său cu ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, SUPERCOM SA câștigă, în fine, licitația pentru salubrizarea județului, cu o ofertă de 46% din valoarea estimată inițial de beneficiar.

 ADI Deșeuri (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor) era pregătită să ofere 143,2 milioane lei, fără TVA, pentru un contract pe 60 de luni, însă Supercom SA, în competiție cu alți doi ofertanți, a coborât prețul la 66,3 milioane, fără TVA, adică mai puțin de jumătate.

Licitația, începută în februarie 2017, a fost finalizată abia în decembrie 2018, din cauza multitudinii de clarificări solicitate și contestări ale procedurii și ale studiului de fundamentare. Atribuirea efectivă a contractului a fost anunțată în 23 ianuarie 2019. Serviciile contractate de ADI Deșeuri presupun activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deseuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud. Mai concret, contractul va asigura prestarea continuă a serviciului pe întreaga arie administrativ-teritorială a județului și include următoarele activități:

 1. a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale provenind de la utilizatorii serviciului, respectiv persoane fizice, inclusiv asociații de locatari/proprietari, de la agenți economici și institutii publice, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice;
 2. b) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile și predarea acestora în stațiile de sortare din cadrul C.M.I.D. Tărpiu;
 3. c) Colectarea, transportul, depozitarea, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din locuințe/instituții, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
 4. d) Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la persoane fizice, inclusiv asociații de locatari/proprietari, de la agenți economici și instituții publice, neasimilabile celor menajere;
 5. e) Colectarea deșeurilor biodegradabile, predominant vegetale din mediul urban și rural și transportul acestora la stația de compost din cadrul C.M.I.D. Tărpiu;
 6. f) Depozitarea temporară, controlată a deșeurilor în Stațiile de Transfer și Centrele de Colectare și transferul acestora la C.M.I.D. Tărpiu;
 7. g) Exploatarea și întreținerea infrastructurii, a vehiculelor, instalațiilor și utilajelor delegate, specificate în Caietul de sarcini și asigurate de către A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud în scopul efectuării Serviciului;
 8. h) Exploatarea, întreținerea și igienizarea punctelor de colectare, respectiv a platformelor de colectare cu containere semiîngropate, a punctelor de regrupare și a amplasamentelor de gestionare aflate în administrarea A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud și puse la dispoziția Operatorului în scopul prestării Serviciului;
 9. i) Operarea/administrarea Stațiilor de Transfer și a Centrelor de Colectare;
 10. j) Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
 11. k) Asigurarea de către operator cu recipienți de colectare a tuturor agenților economici/instituțiilor publice, dotarea cu recipienți standardizați a punctelor de regrupare din zonele greu accesibile autocompactoarelor de colectare, a zonelor de blocuri amplasate pe domeniul privat și a zonelor de blocuri din mediul rural;
 12. l) Managementul Stațiilor de Transfer și a Centrelor de Colectare puse la dispoziția operatorului de către A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud;
 13. m) Derularea unor campanii anuale de informare, conștientizare și educare a populației județului Bistrița-Năsăud, în privința protecției mediului prin reciclarea, valorificarea deșeurilor cât și în procesul de gestionare a acestora.

Despre Supercom

Supercom SA, compania bucureșteană controlată de Ilie Ciuclea, fost senator PSD, asigură servicii de salubrizare în mai multe județe din țară. În ultimii ani, situația financiară a companiei a fost delicată, marcată de credite și datorii restante către stat și furnizori. De pildă, la 30 iunie 2018, Supercom SA avea datorii restante către ANAF de aproximativ 6 milioane lei. Ce s-a întâmplat cu aceste datorii în a doua jumătate a anului nu știm, pentru că ANAF nu a reactualizat încă datele cu datornici.

 

 

Categories: Local

About Author