SUPERCOM, scandal la centru, după ce s-a descoperit că nu are licență

SUPERCOM, scandal la centru, după ce s-a descoperit că nu are licență

Compania Supercom, care face curățenie și deszăpezește Sectorul 2 din București (cu afaceri și în Bistrița-Năsăud și în alte județe), nu are licență din 2014 de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) pentru a presta serviciile în această unitate administrativă, se arată într-un răspuns transmis de autoritatea de reglementare la solicitarea HotNews.ro. 

Cu toate acestea, Primăria Sectorului 2, condusă de PSD-istul Toader Mugur Mihai, a încheiat mai multe acte adiționale prin care a prelungit contractul cu operatorul economic și a aprobat diverse plăți, iar licitația pentru desemnarea unui nou operator a fost lansată abia în 2019. Între timp, locuitorii sectorului 2 acuză că sunt sufocați de mizerie, iar Supercom nu își face bine treaba. Firma Supercom este deținută de fostul senator PSD, Ilie Ciuclea, și apropiat al fostului primar al Sectorului 2 Neculai Onțanu. Aceștia au și fost colegi la UNPR. Supercom nu a obținut licență pentru Sectorul 2 deoarece actele adiționale în baza cărora se prestează serviciul în această zonă au fost încheiate nelegal, spune ANRSC.

Ce spune legea

Potrivit Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006, actualizată:

  • La nivelul unităților administrativ-teritoriale, transportul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare colectate separat, de la deținătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licențiați care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.
  • Activitățile specifice serviciului de salubrizare se gestionează și se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licențiate în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu excepția operatorilor care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b)-e), h) și i), care sunt reglementate prin legi speciale și/sau care se desfășoară ocazional.
  • A.N.R.S.C. elaborează reglementările-cadru privind serviciul de salubrizare, monitorizează modul de aplicare a legislației în domeniu și acordă licență operatorilor de salubrizare, conform prevederilor prezentei legi.
  • Operatorii își pot desfășura activitatea pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. și a contractului de delegare a gestiunii.
Categories: Business in top

About Author