Țară, țară, vrem ostași! Armata vrea să angajeze 3800 de soldați profesioniști, din care 390 la Bistrița

Țară, țară, vrem ostași! Armata vrea să angajeze 3800 de soldați profesioniști, din care 390 la Bistrița

Peste 3.800 de posturi de soldaţi profesionişti sunt scoase la concurs de Armata României în seria a doua de recrutare-selecţie din acest an. Dintre acestea, 390 sunt la Bistrița, la Brigada 81 Mecanizată ,,General GRIGORE BĂLAN”. Presiune suplimentară pe forța de muncă disponibilă în județ.

“Armata României desfăşoară, în perioada 7 mai – 3 iunie, o nouă serie de angajare a tinerilor – băieţi şi fete, pentru încadrarea unui număr de 3856 de posturi vacante de soldaţi profesionişti în 32 de judeţe şi municipiul Bucureşti. În judeţul Bistria-Năsăud, Brigada 81 Mecanizată ,,General GRIGORE BĂLAN” scoate la concurs un număr de 390 de posturi de soldat profesionist pentru armele infanterie, artilerie, auto, comunicaţii tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică, intendenţă, geniu, apărare CBRN, şi alte servicii. Vino la sediul brigăzii să vezi ce ţi se potriveşte sau sună pentru detalii la numărul 0744 699 021 sau 0764 534 373.  Dacă vrei să alegi o altă armă, mergi la Biroul Informare-Recrutare Bistriţa-Năsăud şi interesează-te acolo!” – se arată într-un comunicat al Brigăzii.

Informaţiile referitoare la oferta profesională, condiţiile de recrutare, selecţie şi repartiţie pot fi obţinute direct de la unităţile militare pentru care candidaţii optează sau de la Biroul Informare-Recrutare de e raza judeţului.

Procesul de recrutare și selecție se desfășoară după următorul calendar:

– înscrierea candidaților: 07.05 – 03.06.2024;

– selecția candidaților: 13.05 – 07.06.2024;

– efectuarea examinării medicale în cadrul unităților sanitare militare: 20.05 – 14.06.2024;

– termen final de întocmire a dosarelor de candidat: 02.07.2024.

Condiţiile şi criteriile de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească fiecare candidat ce optează pentru dobândirea statutului de soldat profesionist în activitate sunt următoarele:

 1. Să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin şase luni (la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare);
 2. Să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. Să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
 4. Să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
 5. Să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
 6. Să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea la programul de instruire va renunţa la această calitate;
 7. Pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
 8. Îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

***

Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea soldaţilor perofesionişti sunt următoarele:

 1. Vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
 2. Absolvenţi cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul liceal, în condiţiile prevăzute de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;
 3. Să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C, eliberat de către autorităţile române – doar candidații care optează pentru arma Auto şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma Geniu;
 4. Să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunţă la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar ori, după caz, la gradul dobândit după parcugerea a cel puţin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ – candidaţii care optează pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizare;
 5. Să fie absolvenți ai învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ – doar candidaţii care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist în arma Aviație, specialitatea militară “însoţitor de bord – paramedic”;
 6. Îşi exprimă în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, şi completează formularul de bază – date personale, prevăzut în Anexa nr.15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Categories: Bursa, Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*