Transilvania Broker raportează rezultate record la mijloc de an

Transilvania Broker raportează rezultate record la mijloc de an

Pentru primele șase luni ale anului 2022, compania bistrițeană Transilvania Broker de Asigurare S.A. continuă raportarea de rezultate și dinamică record. Sub efectul conjugat al contextului pieței de asigurări și al investițiilor susținute în digitalizare, promovare și creștere de business, veniturile din intermediere în asigurări s-au majorat cu 60% față de primul semestru al exercițiului anterior, iar profitul net a crescut de 2,3 ori în aceeași perioadă. Cifrele au fost prezentate astăzi, într-o videoconferință dedicată investitorilor și celor interesați.


Dinamica veniturilor la 30.06.2022 față de 30.06.2021 a fost generată de creșterea volumului de prime
intermediate cu 73,4%, de la 241,4 mil. lei, la 418,5 mil. lei. În același timp, marja netă s-a majorat la 11% în
perioada de raportare, față de nivelul de 7,6% în perioada de referință, pe seama optimizării structurii
costurilor și a evoluțiilor conjuncturale de pe piața intermedierilor în asigurări.
În consecință, în ciuda diminuării comisionului mediu brut de intermediere de la 18,4% la 17%, la 30.06.2022,
cifra de afaceri a depășit 70 mil. lei, iar profitul net s-a apropiat de 7,8 mil. lei.

Ca poziționare pe piața intermedierilor în asigurări, potrivit celui mai recent raport ASF, Evoluția pieței de
asigurări în trimestrul I 2022, Transilvania Broker de Asigurare S.A. ocupa, la 30.03.2022, a patra poziție după
volumul de prime intermediate pentru clasa asigurărilor generale, cu o cotă de piață de 6,72%, la distanță
de 0,45 p.p. față de poziția a treia, de 0,89 p.p. față de poziția a cincea în clasamentul intermediarilor în
asigurări și cu 0.9 p.p. peste cota de piață înregistrată pentru trimestrul I al anului 2021.

Investițiile în dezvoltarea platformei Transilvania Broker și a funcționalităților de facilitare a activității deintermediere pentru asistenții Transilvania Broker au continuat, cheltuielile în acest sens majorându-se cu
64%, până la 764 mii lei.

La data de 27.04.2022, Adunările Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Transilvania Broker de
Asigurare S.A. s-au întrunit și au aprobat distribuirea a 7.500.000 lei ca dividende acționarilor îndreptățiți,
ceea ce reprezintă sume cu 74,4% mai mari decât dividendul aferent exercițiului financiar anterior, precum
și bugetul de venituri și cheltuieli, dar și componența structurilor de guvernanță corporativă și completarea
obiectului secundar de activitate al Societății.

În urma hotărârilor AGEA, obiectul secundar de activitate al Societății a fost completat cu următoarele
activități: intermediere servicii de asistenţă rutieră, medicală şi alte servicii post-vânzare, pentru proprii clienţi, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu excepţia lichidării conform legislaţiei naţionale aplicabile. De asemenea, AGOA a aprobat, cu votul favorabil al tuturor acționarilor participanți, prelungirea mandatelor membrilor
Consiliului de administrație pentru următorii patru ani și numirea lui Niculae Dan ca Președinte al
Consiliului de administrație.

Despre Transilvania Broker

Transilvania Broker de Asigurare S.A. este primul broker de asigurare listat la Bursa de Valori București şi
unul dintre primii brokeri de asigurare din România, cu o experienţă de 16 ani în domeniu şi cu acoperire
naţională asigurată de rețeaua de peste 1.000 colaboratori în București și alte 39 de județe ale țării.

Societatea desfășoară activități și servicii specifice sectorului de intermediere în asigurări, fiind autorizată de
Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de broker de asigurare. Adresându-se tuturor segmentelor de cerere ale pieței de asigurări, societatea poziționează în centrul filozofiei și practicii de afacere „clientul”, ale cărui nevoi de asigurare sunt abordate integrat. În acest sens, agenții societății dispun de pregătirea și instrumentele necesare pentru a oferi scheme și programe de asigurare complete customizate pe interesele integrate ale clientului.

De asemenea, serviciile oferite nu se limitează la intermediere pe piața asigurărilor, ci includ servicii cu
valoare adăugată, precum consultanță în asigurări, inclusiv analize de eficiență și eficientizare a polițelor
aflate în derulare; analiza de risc, alături de furnizarea de informații de identificare, evaluare și soluții de
gestiune a riscurilor; asistență în soluționarea daunelor și obținerea despăgubirilor.

Categories: Brands, Bursa, Business in top

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*