UBB Cluj rămâne lider al universităților din România în domeniul Business&Economics

UBB Cluj rămâne lider al universităților din România în domeniul Business&Economics

Potrivit celei mai recente ediții a clasamentului Times Higher Education pe domenii, Universitatea Babeș-Bolyai se află pe locul 501  la nivel mondial în domeniul Business & Economics. În acest top au mai intrat alte două universități românești: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea din București și Academia de Studii Economice din București.

Conform indicatorilor luați în considerare de către cei care au realizat clasamentul Times Higher Education, UBB Cluj este universitatea care domină în România în ceea ce privește impactul cercetărilor științifice publicate (Citations) și anvergura internațională a instituției (International outlook).  Aceeași indicatori arată că UBB Cluj este poziționată similar celorlalte trei universități românești în privința calității predării și, respectiv, inovării și a transferului de cunoaștere către mediul de business (Industry income).

Times Higher Education (THE) World University Rankings este unul dintre cele mai relevante clasamente internaționale ale instituțiilor de învățământ superior. Începând cu anul 2014, THE evaluează și ierarhizează universitățile din toată lumea și are la bază un set complex de criterii cu ajutorul cărora reflectă activitatea de predare/învățare, relația universităților cu mediul de afaceri, gradul acestora de internaționalizare, respectiv volumul și calitatea cercetării derulate în universități (publicații științifice, citări ale acestora, venituri obținute din cercetare).

Categories: National

About Author