Volkswagen poate fi dat în judecată pentru manipularea emisiilor

Volkswagen poate fi dat în judecată pentru manipularea emisiilor

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, astăzi, că un constructor de automobile ale cărui vehicule manipulate ilicit sunt revândute în alte state membre poate fi chemat în judecată în faţa instanţelor acestor state, transmite Agerpres.

Astfel, prejudiciul dobânditorului se materializează în statul membru în care achiziţionează vehiculul la un preţ mai mare decât valoarea sa reală, informează un comunicat de presă al CJUE.

Verein fur Konsumenteninformation (VKI), o asociaţie austriacă de protecţie a consumatorilor, a introdus în faţa Landesgericht Klagenfurt (Tribunalul Regional din Klagenfurt, Austria) o acţiune în daune interese împotriva constructorului de automobile german Volkswagen din cauza prejudiciilor care rezultă din încorporarea în vehiculele cumpărate de consumatori austrieci a unui program care manipulează datele referitoare la emisiile de gaze de eşapament. Aceasta solicită ca Volkswagen să fie obligată să îi plătească suma de 3,61 milioane de euro, pe lângă cheltuielile accesorii, şi să fie declarată responsabilă pentru toate prejudiciile care nu sunt cuantificabile încă şi/sau care se vor produce în viitor.

În susţinerea cererii, VKI se întemeiază pe răspunderea delictuală şi cvasidelictuală a Volkswagen şi invocă faptul că cei 574 de consumatori care i-au cedat drepturile în vederea acestei acţiuni au achiziţionat în Austria vehicule noi sau de ocazie echipate cu un motor EA 189 înainte de dezvăluirea către public, la 18 septembrie 2015, a manipulării operate de Volkswagen asupra datelor referitoare la emisiile de gaze de eşapament ale acestor vehicule.

În opinia VKI, aceste motoare sunt prevăzute cu un “dispozitiv de invalidare” care este ilegal în raport cu Regulamentul nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6). Ar fi vorba despre un program care permite afişarea, în cadrul încercărilor şi măsurătorilor, a unor emisii de gaze de eşapament care respectă valorile maxime impuse, deşi, în condiţii reale, şi anume în timpul utilizării pe şosea a vehiculelor vizate, substanţele poluante emise efectiv ating proporţii care depăşesc de mai multe ori plafoanele autorizate. Doar prin utilizarea acestui program care manipulează datele referitoare la aceste emisii, Volkswagen ar fi putut obţine pentru vehiculele echipate cu un motor EA 189 omologarea de tip prevăzută de reglementarea Uniunii.

În opinia VKI, prejudiciul pentru proprietarii acestor vehicule rezidă în faptul că, dacă ar fi avut cunoştinţă de manipularea în cauză, fie s-ar fi abţinut să cumpere un asemenea vehicul, fie ar fi obţinut o reducere a preţului cu cel puţin 30%. Întrucât vehiculele în discuţie au de la început un viciu, valoarea lor de piaţă şi, prin urmare, preţul lor de cumpărare ar fi fost net inferioare preţului care a fost plătit efectiv. Diferenţa ar reprezenta un prejudiciu care dă naştere unui drept la reparare.

Volkswagen, al cărei sediu se află la Wolfsburg (Germania), contestă în special competenţa internaţională a instanţelor austriece.

În acest context, Landesgericht Klagenfurt a solicitat Curţii de Justiţie interpretarea regulamentului nr. 1215/2012 privind competenţa judiciară.

Potrivit acestui regulament, în principiu sunt competente instanţele statului membru în care îşi are domiciliul pârâtul. Totuşi, în materie delictuală, acest regulament atribuie o competenţă specială instanţei de la locul materializării prejudiciului şi celei de la locul evenimentului cauzator care se află la originea acestui prejudiciu. În consecinţă, pârâtul poate fi acţionat în justiţie, la alegerea reclamantului, în faţa instanţei de la unul dintre cele două locuri.

În speţă, locul unde s-a produs evenimentul cauzator se află în Germania, acolo unde autovehiculele în cauză au fost echipate cu un program care manipulează datele referitoare la emisiile de gaze de eşapament. Legătura cu acest loc conduce, aşadar, ca şi domiciliul pârâtului, la competenţa instanţelor germane.

Landesgericht Klagenfurt are îndoieli cu privire la aspectul dacă trebuie să se considere, din cauza simplei cumpărări a vehiculelor în cauză de la comercianţi de autovehicule stabiliţi în Austria şi a livrării acestor vehicule în Austria, că locul materializării prejudiciului se află în Austria, ceea ce ar conduce la competenţa instanţelor austriece.

Prin hotărârea de joi, Curtea răspunde că, atunci când anumite vehicule au fost echipate ilegal într-un stat membru (Germania) de către constructorul lor cu un program care manipulează datele referitoare la emisiile de gaze de eşapament înainte de a fi achiziţionate de la un terţ într-un alt stat membru (Austria), locul materializării prejudiciului se situează în acest ultim stat membru (Austria).

În speţă, prejudiciul pretins de VKI constă într-o diminuare a valorii vehiculelor în cauză, care rezultă din diferenţa dintre preţul pe care dobânditorul l-a plătit pentru un astfel de vehicul şi valoarea reală a acestuia din cauza instalării unui program care manipulează datele referitoare la emisiile de gaze de eşapament.

În consecinţă, deşi aceste vehicule erau afectate de un viciu începând de la instalarea acestui program, trebuie să se considere că prejudiciul invocat nu s-a materializat decât în momentul cumpărării vehiculelor menţionate, prin achiziţionarea lor la un preţ mai mare decât valoarea lor reală.

Curtea concluzionează că, în cazul unei comercializări de vehicule echipate de constructorul lor cu un program care manipulează datele referitoare la emisiile de gaze de eşapament, prejudiciul suferit de dobânditorul final nu este nici indirect, nici pur patrimonial şi se materializează la achiziţionarea unui asemenea vehicul de la un terţ.

Pe de altă parte, Curtea arată că un constructor de automobile stabilit într-un stat membru care se dedă la manipulări ilicite ale unor vehicule comercializate în alte state membre se poate aştepta în mod rezonabil să fie chemat în judecată în faţa instanţelor acestor state.

sursa: www.bursa.ro

Categories: Global

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*