Primăria Bistrița caută o firmă care să asigure transportul elevilor la școală

Primăria Bistrița caută o firmă care să asigure transportul elevilor la școală

Este vorba despre elevii din localitățile componente ale municipiului, pentru care Primăria Bistrița trebuie să asigure transportul de acasă la școală și de la școală acasă. Bugetul disponibil este de 250.000 lei.

Ofertantul, persoană fizică sau juridică, română ori străină, trebuie să aibă competenţa şi capacitatea recunoscute de a presta servicii de transport public local, în condiţiile reglementărilor în vigoare, şi care să asigure nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia, în baza unui contract care va fi încheiat. În acest scop ofertantul trebuie să facă dovada deţinerii licenţei de transport persoane, eliberată de Autoritate Rutieră Română, conform prevederilor legale în vigoare”, anunță Primăria Bistrița.

În total, de transport vor beneficia 326 de elevi din localitățile componente Unirea, Slătinița, Ghinda, Sigmir, Sărata și Viișoara.

“Se va ţine cont de perioada de derulare a contractului care este 14.09.2020 – 18.06.2021, fără vacanțele școlare (durata anului școlar) și fără zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale”, mai subliniază Primăria Bistrița.

Categories: Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*