Bistrițeanul Alexandru Rus a lansat Natural Cert, organism acreditat care certifică produsele eco din România

Bistrițeanul Alexandru Rus a lansat Natural Cert, organism acreditat care certifică produsele eco din România

Piața produselor eco din România este în continuă creștere, deși este încă în stadiile incipiente comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea pieței produselor ecologice din România este estimată la aproximativ 40 – 45 de milioane de euro, cu o creștere anuală semnificativă înregistrată. Natural Cert este un organism de inspecție și certificare a produselor ecologice pe piața românească. Natural Cert este acreditat RENAR și aprobat de MADR să efectueze controale și să certifice anumite produse ecologice. Alexandru Rus, proprietar al Natural Cert, a oferit colegilor de la www.financialintelligence.ro  un interviu în care vorbește despre activitatea companiei.

Q: În primul rând, aș vrea să vă întreb ce a stat la baza acestui proiect? De ce Natural Cert?

A: Alexandru Rus: Pentru că sănătatea este pe primul loc! Și pentru că, așa cum spunea filozoful latin Lucretius, “Omul este ceea ce mănâncă”. Să mănânci natural înseamnă să mănânci sănătos. Iar eu, împreună cu experții din echipa Natural Cert, ne dorim ca alimentele care ajung pe masa fiecărui român să respecte toate normele europene.

Q: Ce produse certifică Natural Cert: produse din România sau din import? Ce fel de produse?

A: Alexandru Rus: Natural Cert certifică produse agroalimentare obținute prin metoda producției ecologice. Acestea pot fi de proveniență România sau alte state (UE sau NON-UE). Natural Cert este acreditat RENAR și aprobat de MADR să efectueze controale și să certifice produse ce se încadrează în oricare dintre grupele și subgrupele de produse: plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor, animale și produse de origine animală neprelucrate, produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca alimente, ceară de albine, coroborat cu oricare dintre activitățile de producție, pregătire, depozitare, introducere pe piață/ distribuție, import și export.

Q: Ce nereguli ați găsit la controlul produselor?

A: Alexandru Rus: Neconformități minore, în general legate de modul de păstrare a registrelor sau completarea eronată a unor documente. Având în vedere că suntem un organism nou de control și certificare, iar clienții noștri sunt operatori noi în acest sistem, nu am identificat neconformități majore sau grave, până în acest moment.

Q: Care sunt cele mai ecologice produse? Din ce regiuni?

A: Alexandru Rus: Nu există un clasament al produselor ecologice, pentru că nu poate fi un produs mai ecologic decât altul. Orice produs certificat ecologic trebuie să îndeplinească deopotrivă cerințele Regulamentului (UE) 2018 /848 și cerințele naționale prevăzute în actele normative. Și, indiferent de regiune, alegerea alimentelor ecologice în detrimentul celor convenționale contribuie atât la protejarea mediului înconjurător cât și la alinierea la un stil de viață sustenabil.

Q: Ce ne puteți spune despre procesul prin care certificați produsele ecologice?

A: Alexandru Rus: Procesul de certificare presupune parcurgerea următoarelor etape:

Înregistrarea în sistemul de control, etapă ce cuprinde transmiterea și acceptarea solicitării de certificare în urma analizei solicitării și a documentelor conexe acesteia, semnarea contractului de certificare și notificarea activității operatorului la autoritatea competentă (DAJ) pe baza contractului de certificare semnat cu OC;

Evaluare/ Control – această etapă cuprinde întocmirea planului de control, stabilirea împreună cu responsabilul unității de producție a detaliilor legate de perioada controlului anual obligatoriu, vizita de control la fața locului, analizarea documentelor și a registrelor ținute de operator, efectuarea trasabilității produselor solicitate pentru certificare în toate etapele producției/ pregătirii/ depozitării/ transportului/ distribuției, precum și verificarea bilanțului masic și stabilirea clasei de risc în funcție de riscul de nerespectare a prevederilor legislative;

Certificare – cuprinde verificarea dovezilor de conformitate cu cerințele schemei de certificare și luarea deciziei referitoare la certificare, precum și verificarea achitării integrale a tarifului de inspecție și certificare;

Emiterea certificatului în sistemul informatic TRACES (certificatul va fi emis numai dacă se întrunesc cumulativ cerințele referitoare la produs, cât și cerințele referitoare la certificare, respectiv achitarea tarifelor aferente).

Q: Ce criterii trebuie să îndeplinească un produs ca să fie ecologic?

Alexandru Rus: Reglementările Uniunii Europene privind agricultura ecologică urmăresc să ofere o structură clară pentru producția de produse ecologice pe întreg teritoriul UE. Ele au fost elaborate pentru a răspunde cererii consumatorilor de produse ecologice în care să poată avea încredere și, în același timp, pentru a asigura o piață echitabilă pentru producători, distribuitori și comercianți.

Criteriile pentru fiecare tip de produs ecologic sunt detaliate în Regulamentul (UE) 2018/ 848, precum și în documentele conexe ale acestuia (acte delegate, acte de implementare, legislație națională, etc.). Precizăm faptul că certificarea ecologică este o activitate benevolă a operatorului și un plus față de un produs neecologic.

Pentru fiecare tip de produs, există definite perioade specifice de conversie. Această perioadă  de conversie se referă la tranziția de la producția neecologică la producția ecologică într-o anumită perioadă de timp, pe parcursul căreia se aplică dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/ 848 privind producția ecologică.

Q: Ce înseamnă produs ecologic sau produs în conversie? Care este diferența între produs ecologic și produs bio?

Alexandru Rus: În înțelesul Regulamentului (UE) 2018/ 848 termenii ecologic și bio sunt similari. Ambii termeni, precum și alți termeni listați în Anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/ 848, dar și cuvintele derivate și diminutivele acestora, precum „bio” și „eco”, singure sau în combinație, pot fi folosite, pe întreg teritoriul Uniunii și în orice limbă enumerată în anexa respectivă, pentru etichetarea și promovarea produselor ecologice certificate.

Un „produs ecologic” înseamnă un produs care provine din producția ecologică, altul decât un produs obținut în timpul perioadei de conversie. Produsele obținute din vânatul sau pescuitul animalelor sălbatice nu sunt considerate produse ecologice.

Un „produs în conversie” înseamnă un produs obținut în perioada de conversie.

Produsele obținute în timpul perioadei de conversie nu se comercializează ca produse ecologice sau ca produse în conversie.

Cu toate acestea, următoarele produse obținute în timpul perioadei de conversie pot fi comercializate ca produse în conversie:

(a) materiale de reproducere a plantelor, cu condiția să se fi respectat o perioadă de conversie de cel puțin 12 luni;

(b) produse alimentare de origine vegetală și produsele destinate hranei de origine vegetală, cu condiția ca produsul să conțină numai un singur ingredient provenit din culturi agricole și să se fi respectat o perioadă de conversie de cel puțin 12 luni înainte de recoltare.

Q: Ce calități ale companiei au dus la obținerea autorizației pentru certificarea produselor ecologice (echipamente, servicii)?

Alexandru Rus: Echipa formată din persoane cu experiență anterioară de câțiva ani în domeniul controlului și certificării produselor ecologice, precum și în domeniul funcționării sistemelor de calitate, a condus spre obținerea acreditării și aprobării ca organism de control în agricultura ecologică. Inclusiv membrii comisiilor de specialitate sunt persoane cu experiență în domeniul agriculturii ecologice. În urma auditurilor efectuate de către organismul de acreditare RENAR și a autorității competente (MADR), Natural Cert a demonstrat funcționalitatea sistemului de management, precum și capabilitatea personalului angajat în furnizarea de rezultate corecte și concludente. Deviza noastră este “Certitudinea calității” și dorim ca orice consumator de produse ecologice să aibă încredere în calitatea de produs ecologic, atunci când cumpără un produs certificat RO-ECO-030.

Q: Care sunt proiectele de viitor ale Natural Cert?

Alexandru Rus: Ne dorim ca pe viitor să implementăm și standarde private pentru produsele alimentare ecologice, precum Bioland, Global Gap etc în funcție de cerințele pieței.

De asemenea, dorim să ne extindem activitatea și în zona de certificare a produselor: DOP – denumire de origine protejată (pentru alimente și vin);  IGP – indicație geografică protejată (pentru alimente și vin); IG – indicație geografică (pentru băuturi alcoolice și vinuri aromatizate).

Sistemul de indicații geografice al UE protejează denumirile produselor care provin din anumite regiuni și au anumite calități sau ale căror renume este legat de teritoriul în care sunt produse. Diferența dintre DOP și IGP ține de cantitatea de materie primă provenită din acea zonă geografică sau de cât din procesul de producție trebuie să se desfășoare în acea regiune. Indicația geografică (IG) se aplică doar băuturilor alcoolice și vinurilor aromatizate.

Q: La cât se ridică piața produselor ecologice în România?

Alexandru Rus: Piața produselor eco din România este în continuă creștere, deși este încă în stadiile incipiente comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea pieței produselor ecologice din România este estimată la aproximativ 40 – 45 de milioane de euro, cu o creștere anuală semnificativă înregistrată. Cu toate acestea, aceste cifre pot fi subestimate, deoarece sectorul produselor ecologice este în continuă dezvoltare, iar interesul pentru alimentele sănătoase și sustenabile este în creștere. În plus, pandemia de COVID-19 a accelerat unele tendințe, cum ar fi interesul pentru produsele locale și bio, ceea ce ar putea conduce la o creștere a pieței în viitor.

Este important să se menționeze că valoarea pieței produselor ecologice poate varia în funcție de diferitele categorii de produse, de la fructe și legume până la produse lactate, carne, ouă și produse procesate. De asemenea, aceasta poate fi influențată de factori precum nivelul de conștientizare a consumatorilor, disponibilitatea de produse bio și politica de marketing a companiilor din acest domeniu.

În ansamblu, piața produselor alimentare ecologice din România este în plină expansiune, reflectând preocupările tot mai mari ale consumatorilor pentru sănătate și mediu.

Q: Cum vedeți agricultura ecologică din România, în contextul european?

Alexandru Rus: Agricultura ecologică din România poate fi percepută în contextul european ca având un potențial semnificativ, dar și cu provocări și oportunități distincte. România are resurse naturale abundente, inclusiv soluri fertile și biodiversitate variată, care oferă un cadru propice pentru dezvoltarea agriculturii ecologice. Există o creștere a interesului pentru agricultura ecologică în România, alimentată de preocupările legate de sănătatea și mediul înconjurător, precum și de tendințele globale în creștere către consumul de alimente sănătoase și sustenabile. În ultimii ani, suprafața agricolă utilizată pentru agricultura ecologică în România a crescut constant, dar rămâne sub media europeană. Există încă potențial pentru extinderea acestui tip de agricultură.

Există reglementări specifice pentru agricultura ecologică în România, în conformitate cu standardele și regulamentele europene. De asemenea, guvernul oferă diverse forme de sprijin pentru fermierii ecologici, cum ar fi subvențiile și programele de dezvoltare rurală. Agricultorii ecologici din România au acces la piețele europene pentru a-și vinde produsele, ceea ce poate fi o oportunitate importantă pentru creșterea afacerilor lor.

Cu toate acestea, există și unele provocări pentru agricultura ecologică din România, cum ar fi nevoia de mai multe investiții în infrastructură, educație și promovare, precum și nevoia de a depăși obstacolele administrative și de certificare.

În ansamblu, agricultura ecologică din România poate contribui la diversificarea și durabilitatea sectorului agricol, având potențialul de a oferi alimente sănătoase, de calitate și respectuoase cu mediul, în timp ce contribuie la economia rurală și la conservarea mediului înconjurător.

Categories: Brands, Bursa, Business in top

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*