OPINIE : De ce Bistrița are nevoie ca de aer de un incubator /accelerator de afaceri?

OPINIE : De ce Bistrița are nevoie ca de aer de un incubator /accelerator de afaceri?

Dezvoltarea comunității depinde de afacerile mici și mijlocii, acestea generând mai multe locuri de muncă și mai multă plusvaloare decât afacerile mari, corporatiste, precum și mai mult de jumătate dintre inovațiile importante.    

Accepțiunea generală a noțiunii de incubator/accelerator de afaceri constă în definirea unei astfel de instituții ca fiind o structură partenerială locală sau regională, care urmărește crearea unui mediu favorabil și sustenabil pentru firmele nou înființate sau aflate în stadiul incipient (startup), stimulându-le potențialul de dezvoltare și de viabilitate.

Un incubator/accelerator de afaceri are la bază un parteneriat între diferiții actori locali, numit ecosistem antreprenorial, implicați atât în sectorul privat al IMM, cât și autorități publice locale și instituții interesate, ale căror obiective și opțiuni strategice sunt acelea de a oferi, în cadrul unei zone teritoriale cu un suficient potențial antreprenorial, o gamă complexă de servicii profesionale destinate IMM, cu scopul creării și dezvoltării unor activități independente și noi ale sectorului privat de IMM.

Incubatoarele/acceleratoarele de afaceri vin ca răspuns la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii în etapele esențiale ale unei afaceri, precum inițierea și pătrundere pe piață. Un incubator/accelerator urmărește să aibă un efect pozitiv asupra sănătății economice a unei zone, a unei comunități. Obiectivul său este de a spori șansele de dezvoltare și rata de supraviețuire a acestor firme prin asigurarea unei clădiri modulare ce are în dotare utilitățile necesare (telefon, fax, calculatoare, Internet) și unde se oferă sprijin managerial și servicii de asistență. Principalul scop este dezvoltarea locală și crearea de locuri de muncă.

Incubatoarele/acceleratoarele de afaceri oferă trei ingrediente principale pentru dezvoltarea unei afaceri de succes: un mediu antreprenorial și de formare, acces la mentori și investitori, vizibilitate pe piață.

Din experiența mondială reiese că atât incubatoarele – dar mai ales acceleratoarele de afaceri – s-au dovedit a fi mijloace eficiente de sprijin a inițiativei private și au generat încredere atât la nivelul administrației locale cât și în sectorul privat. Mai mult, aceste structuri de sprijin au contribuit decisiv la dezvoltarea antreprenoriatului și a inovării, la creșterea valorii adăugate a produselor. În prezent, aceste structuri de sprijin sunt principalul vehicul prin care este eliminată sărăcia, tinerii bine pregătiți și inovativi fiind motivați să rămână sau să se întoarcă acasă.

În România au fost deschise numeroase incubatoare de afaceri în ultimii ani, care au creat foarte multe contacte și au ajutat business-urile locale să crească exponențial. Ele sunt o oportunitate pentru orice business tânăr și nu numai. Astfel, au apărut incubatoare pentru producție, pentru afaceri ale tinerilor sau pentru business-urile sociale.

În anul 2019, în România, numărul incubatoarele/acceleratoarelor de afaceri era de aproximativ 100. Acestea îşi desfășoară activitatea în diverse domenii precum servicii de consultanță, IT, biotehnologii, inteligență artificială și învățare automată, transfer de know-how, cercetare științifică, servicii de telecomunicații etc. Trendul este unul pozitiv, așa încât ne așteptăm ca în următorii ani numărul acestor structuri să crească exponențial.

Bistrița are nevoie de un astfel de incubator/accelerator, pentru ca tinerii antreprenori să fie ajutați să crească.

Avantajele înființării unui incubator/accelerator la Bistrița

 • Sinergie cu parcul industrial Bistrița Sud și cu mediul universitar local. Dezvoltarea de spin-off-uri și transfer tehnologic de la universitățile locale. Campus universitar.
 • Înființarea unui fond local de investiții dedicat afacerilor mici și mijlocii (de tip pledge fund).
 • Dezvoltarea la nivelul comunității a unui departament de relații economice internaționale, pentru a fructifica numeroasele oportunități, inclusiv cu orașele înfrățite.
 • Colaborarea cu factorii locali de decizie: sprijinul unor instituții precum primăria, patronatele, camera de comerț, bănci, instituții de învățământ superior sau chiar cadre didactice specializate în domenii conexe activităților ce se vor desfășura în incubator/accelerator.
 • Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării și creșterii IMM-urilor în cadrul comunității. IMM-urile locale sunt mai importante decât corporațiile globale, produc mai multe locuri de muncă și mai multă bunăstare.
 • Promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătățirea performanțelor manageriale.
 • Valorificarea resurselor locale, în special cele umane.
 • Consolidarea unui sector antreprenorial dinamic, capabil sa facă față forțelor concurențiale și competiției internaționale.
 • Facilitarea accesului IMM-urilor la surse alternative de finanțare, creșterea numărului de activități economice competitive, întărirea climatului investițional, precum și creșterea plusvalorii.
 • Diversificarea economiei locale, prin dezvoltarea de afaceri cu valoare adăugată mare.
 • Motivarea tinerilor antreprenori să rămână sau să se întoarcă în Bistrița, contribuind astfel la creșterea calității vieții și a bunăstării comunității.
 • Crearea și dezvoltarea unui cooperări reciproc avantajoasă între întreprinderile noi și partenerii corporativi în cadrul ecosistemului său antreprenorial și de inovare.
 • Ecosistem antreprenorial și ecosistem investițional care vor contribui la dezvoltarea accelerată a comunității locale.

Despre autor

Iulius Dumitru este fondator și Managing Partner al platformei de consultanță www.ideas.ro, care oferă servicii de consultanță financiară, accesarea de finanțări, fuziuni și achiziții de companii, marketing și dezvoltarea afacerii, IT și tehnologie. Ideas.ro mai oferă servicii de strategie financiară, Iulius Dumitru fiind reprezentantul în România al unor fonduri de investiții globale. Pentru detalii și contact accesați www.ideas.ro.

Categories: Local, Opinie, Uncategorized

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*