Proiecte care vor fi dezbătute de Consiliul Local în ședința din 14 aprilie

Proiecte care vor fi dezbătute de Consiliul Local în ședința din 14 aprilie

Consiliul Local al Municipiului Bistrița este convocat în ședință ordinară în data de 14 aprilie, având pe ordinea de zi următoarele proiecte:

  1. Proiect de hotărâre nr.89/06.04.2022 privind încetarea, prin acordul părţilor, a Contractului de delegare a gestiunii, prin concesionare, a serviciului de iluminat public din Municipiul Bistriţa şi localităţile componente, nr.60/L/24.06.2021 încheiat cu SOCIETATEA ELBA-COM S.A.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

2. Proiect de hotărâre nr.90/07.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistrița pe anul 2021.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

3. Proiect de hotărâre nr.91/07.04.2022 privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne și bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trim. I 2022.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

4. Proiect de hotărâre nr.92/07.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire ansamblu de imobile cu funcţiuni mixte: spaţii comerciale, instituţii, birouri şi locuinţe colective, amenajări exterioare, circulaţii” în municipiul Bistriţa, str.Zefirului nr.1E, municipiul Bistriţa.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

5. Proiect de hotărâre nr.93/07.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuinţă colectivă în regim de înălţime P+2E+M cu spaţii comerciale la parter” în municipiul Bistriţa, str.Înfrăţirii nr.5-UTR7.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

6. Proiect de hotărâre nr.94/07.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Realizarea unui complex rezidenţial şi spaţii comerciale” pe terenul situat în intravilanul localităţii componente Sigmir, str.Iazului din municipiul Bistriţa.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

7. Proiect de hotărâre nr.95/07.04.2022 privind aprobarea modificării obiectului contractului de locațiune nr.116/S/15.06.2017 încheiat pentru locuința situată în municipiul Bistrița, zona Subcetate, str.Busuiocului nr.9, bl.12, sc.B, et.3, ap.16, în favoarea domnului Todoran Ioan Vasile.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

8. Proiect de hotărâre nr.96/07.04.2022 privind aprobarea contractării și garantării cu veniturile proprii a unei finanțări rambursabile interne necesare asigurării contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020 în valoare de maxim 14.690.058 lei, cu o maturitate de maxim 8 ani.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

9. Proiect de hotărâre nr.97/07.04.2022 privind darea în administrare către Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa a bunului imobil – prag, aparţinând domeniului public al Municipiului Bistrița, situat în municipiul Bistrița, pe râul Bistrița, în aval de podul de pe DJ 173 C, pentru realizarea unei facilități pentru migrarea ihtiofaunei prin proiectul “Refacerea ecosistemelor acvatice și îmbunătățirea condițiilor de mediu ale râului Bistrița aferent corpului de apă RORW2.2.24.4_B4 – Bistrița – cf. Tănase – cf. Șieu”, care urmează a fi finanţat prin POIM.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

10. Proiect de hotărâre nr.98/07.04.2022 privind aprobarea alipirii a trei imobile-teren proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situate în municipiul Bistrița, strada Octavian Goga, aferente imobilului cu destinația de “Centru de zi pentru persoane vârstnice”.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

11. Proiect de hotărâre nr.99/07.04.2022 privind subînchirierea unor spații situate în incinta imobilului din localitatea componentă Unirea nr.267, proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. din România, în favoarea Asociației Autism Pas cu Pas Bistrița, în vederea deschiderii unui centru de zi pentru copii/adulți cu dizabilități.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

12. Proiect de hotărâre nr.100/07.04.2022 privind aprobarea achiziției şi a preţului de achiziție a imobilului, apartament I și cota de teren aferentă, situat în municipiul Bistrița, Piața Centrală nr.4, în vederea extinderii spațiilor aferente serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Bistrița.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

13. Proiect de hotărâre nr.101/07.04.2022 privind declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița, strada Ioan Pop Reteganu și strada Constantin Roman Vivu.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa;

– Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local;

14. Diverse

Categories: Local

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*