Grupul TeraPlast, la mijloc de an: +37% la cifra de afaceri și +79% la exporturi

Grupul TeraPlast, la mijloc de an: +37% la cifra de afaceri și +79% la exporturi

Grupul TeraPlast  a avut o cifră de afaceri în creștere în semestrul 1 din 2022, dar într-un ritm inferior intervalelor precedente, ca efect al unui mediu economic radical modificat, ceea ce a afectat performanțele. Degradarea climatului, vizibilă încă de la începutul anului, s-a accentuat în trimestrul 2. 

Cifra de afaceri aferentă semestrului 1/2022 a crescut cu 37%, la 373,6 milioane de lei. EBITDA s-a situat la 35,7 milioane de lei, în scădere cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut.  Marja EBITDA s-a menținut la nivelurile țintite pentru liniile de business Instalații și Granule, însă marja la nivel de Grup a fost afectată de rezultatele TeraGlass și TeraBio Pack. Profitul net a cunoscut o contracție, până la 16,4 milioane de lei (S1/2021: 28,7 milioane lei), pe un puternic efect de bază și ca urmare a punerii în funcțiune a noilor investiții, care sunt încă în faza de „ramp up”.

O evoluție excelentă au cunoscut-o exporturile care, în primul semestru au atins nivelul de 63,8 milioane de lei, în creștere cu 79% comparativ cu S1 2021.

Avansul este dublu față de ținta de creștere cu 40% an/an propusă de Grup.  Ponderea exporturilor în totalul cifrei de afaceri a urcat de la 13% în S1/2021 la 17% în S1/2022.

Chiar și într-un context complex, divizia de Instalații, cu cea mai mare pondere în rezultatul consolidat la nivel de grup, a avut o EBITDA în creștere și o cifră de afaceri solidă majorată cu 37% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și a menținut o marjă EBITDA de două cifre: 12,4%. Un factor esențial care a determinat evoluția bună a fost utilizarea intensivă a materialului reciclat. Acesta reprezintă un avantaj competitiv în condițiile actuale de piață și contribuie semnificativ la gestionarea optimă a costurilor. 

Rezultate S1 2022     
mii lei     
 Total GrupInstalatii & Micronizat reciclatGranule, inclusiv reciclateFerestre & usiAmbalaje flexibile
Cifra de afaceri373.691249.70376.74927.88919.349
% vs S1 202137%37%19%40%n/a
      
EBITDA35.76230.91210.818-530-5.438
% vs S1 2021-16%4%-8%n/an/a
Marja EBITDA9,6%12,4%14,1%-1,9%-28,1%
sursa: TeraPlast


Rezultatul consolidat la nivel de Grup a fost afectat de evoluții sub estimări ale diviziilor Ferestre&Uși și Ambalaje flexibile. Aceasta din urmă nu și-a atins pragul de rentabilitate din cauza procesului standard de pătrundere pe piață: clienții cer mostre pentru testare, iar între testare și comanda efectivă trece un interval de timp apreciabil, prelungit de contextul general de piață. Acest proces implică loturi mici, costuri suplimentare de producție și o perioadă mai lungă de optimizare a acestei linii de business. Însă aceasta este o piață cu un potențial ridicat, care va contribui la rezultatele viitoare. Un impuls pentru producția de ambalaje biodegradabile este așteptat în urma câștigării unor licitații cu mari lanțuri de magazine, care vor deveni efective în ultima parte a anului curent.

EBITDA negativă a TeraGlass a provenit din actualizarea lentă a prețurilor în funcție de noile costuri. Situația s-a îmbunătățit semnificativ în iunie, când, în baza contractelor renegociate, care reflectă costurile actuale, divizia a avut o marjă EBITDA pozitivă, de 5,5%, care a ameliorat evoluția din lunile anterioare și în același timp imprimă un sens ascendent profitabilității în semestrul 2.

În ansamblu, rezultatele Grupului TeraPlast au fost grevate de o evoluție sub așteptări a sectorului construcții din România. Acesta a crescut la nivel general doar cu 1,3% între ianuarie și mai 2022 comparativ cu primele 5 luni din 2021, dar segmentul lucrărilor inginerești (unde se regăsesc investițiile publice în infrastructură) a cunoscut o contracție de peste 10% în același interval. Sectorul s-a confruntat cu întârzieri mari, atât la lansarea unor noi licitații, cât și la indexarea contractelor vechi în funcție de noile costuri. Au apărut blocaje, iar activitatea pe șantiere a stagnat.

Grupul a temporizat creșterea capacităților de producție în funcție de factorii care determină piața. În același timp investițiile programate, cum ar fi noua fabrică de folii stretch avansează, iar proiecte începute, ca unitatea de țevi pentru apă și gaz (cu diametre de până la 1200 mm), au devenit operaționale în trimestrul 2. 

Rezultatele Grupului au rămas într-un teritoriu care arată reziliența business-ului. Diviziile principale și cu tradiție în Grup au avut evoluții bune chiar dacă mediul economic a devenit incomparabil mai dificil față de anul trecut.

Dificultățile pe segmentele noi, cauzate de perioade de maturizare a investițiilor noi mai lungi decât ne-am așteptat sau de unele întârzieri la renegocierea contractelor vor fi depășite. ” a afirmat Ioana Birta, directorul financiar TeraPlast Group. ”Rămânem la fel de determinați în creșterea profitabilității Grupului prin diverse măsuri și pârghii, în ciuda unor fenomene adverse, cum au fost cele de care ne-am lovit: materii prime scumpe sau blocaje în domeniul construcțiilor. Țintim în continuare creșteri cu două cifre, dar adaptate la noua realitate economică.”     

Revizuirea țintelor bugetate

Condițiile de piață, influențate major de factori externi cu implicații geopolitice, au dus la revizuirea negativă a majorității proiecțiilor din acest an de către autoritățile publice sau instituțiile internaționale. Evoluțiile recente obligă și Grupul TeraPlast la revizuirea țintelor bugetate pentru acest an, printr-o reașezare a așteptărilor care să reflecte contextul advers care s-a dezvoltat de la stabilirea inițială a obiectivelor.

Buget revizuit 2022     
mii lei     
 Total GrupInstalatii & ReciclareGranule & ReciclareFerestre & usiAmbalaje flexibile
Cifra de afaceri708.361455.987148.01062.22442.140
% vs 202115%12%0%43%150%
EBITDA83.28166.69420.3431.467-5.223
% vs 202112%33%-24%47%40%
Marja EBITDA11,8%14,6%13,7%2,4%-12,4%

„Bugetul construit inițial a avut în vedere un scenariu macroeconomic mult mai favorabil, pe o altă traiectorie decât cea care s-a concretizat. Din păcate, încă nu avem pornite niciunele dintre programele de infrastructură anunțate (PNRR, Anghel Saligny). În plus, vedem întârzieri la implementare chiar și în proiectele de pe POIM, în special din cauza creșterii prețurilor materialelor de construcții, neajustate suficient” a declarat Vlad Neacșu, membru în Consiliul de Administrație. Comparativ cu țintele inițiale, datele revizuite sunt reduse cu 10% la nivelul cifrei de afaceri și cu 26% la nivel de EBITDA.

Noua proiecție pentru 2022 are în vedere o creștere cu 15% a cifrei de afaceri, cu 12% a EBITDA comparativ cu 2021 și menținerea unei marje EBITDA pentru întreg Grupul de două cifre, respectiv 11,8%. Principalele surse de creștere rămân Instalațiile și Reciclarea, iar un efect pozitiv este așteptat dintr-o potențială redinamizare a lucrărilor de infrastructură în a doua parte a trimestrului 3. Pentru linia de Granule, Grupul își propune o EBITDA de de peste 20 milioane de lei și o marjă de 13,7%. Profitul net va fi similar celui de anul trecut, când Grupul a înregistrat un profit net din activitatea operațională de 42,3 milioane de lei.

Linia de business Instalații și Reciclare (TeraPlast și TeraPlast Recycling)

 • Cifră de afaceri în creștere cu 37% față de semestrul 1/2021 (249,7 milioane lei);
 • EBITDA de 30,9 milioane lei în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut;
 • Business-ul de reciclare a avut marje duble comparativ cu anul trecut, ceea ce a ridicat performanța diviziei;
 • Prețurile materiilor prime sunt în ușoară scădere, însă transferul lor în piață este de durată.

Linia de business Granule (TeraPlast și TeraPlast Recycling)

 • Include Granulele rigide și plastifiate din PVC, granulele HFFR (fără halogen, rezistente la foc), dar și granulele reciclate;
 • Cea mai mare marjă EBITDA în cadrul Grupului: 14,1%, chiar dacă vânzările față de aceeași perioadă a anului precedent s-au redus ca volum;
 • Cifra de afaceri a crescut, în aceeași perioadă, cu 19%, iar EBITDA este ușor sub nivelul record din S1/2021 (10,8 mil lei față de 11,7 mil lei în S1/2021).

Linia de business Ferestre și uși (TeraGlass)

 • Cifră de afaceri în creștere  cu 40% (27,9 milioane de lei), dar cu un rezultat negativ la  EBITDA de -0,53 milioane de lei;
 • Marja de profitabilitate a fost afectată de renegocierea lentă a contractelor. Noile prețuri (renegociate în T1/2022) s-au resimțit din iunie, când profitul operațional a intrat în teritoriu pozitiv și va avea efect continuat asupra rezultatelor din semestrul 2;
 • Pentru această linie de business se estimează continuarea trendului pozitiv început în luna iunie, când marja EBITDA înregistrată a fost de 5,5%, și este așteptată, la finalul anului, o EBITDA cu 47% peste nivelul de anul trecut.

Linia de business Ambalaje flexibile (TeraBio Pack)

 • Cifră de afaceri de 19,3 milioane de lei;
 • Pierderi operaționale de 5,4 milioane de lei generate de un grad încă redus de încărcare a capacităților de producție, dar care urmează a se îmbunătăți în perioada următoare;
 • Obiectivul pentru semestrul 2 este atingerea pragului de rentabilitate odată cu creșterea prognozată a volumelor;
 • Rezultatul acestei linii de business a fost principalul motiv al reducerii EBITDA consolidată în S1/2022, aspect care se va îmbunătăți, dar care necesită mai mult timp decât s-a estimat inițial pentru atingerea masei critice a vânzărilor.

Despre Grupul TeraPlast

Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack și Somplast. Începând cu 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP. Acțiunile companiei sunt incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București și, din septembrie 2021, în indicii Small Cap și Global All Cap ai FTSE Russell. În cadrul evaluării Vektor în baza a 15 criterii de comunicare în relația cu investitorii, efectuată de ARIR, TeraPlast a obținut nota maximă, 10, pentru al treilea an consecutiv.

Categories: Brands, Bursa, Business in top

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*